Docent Financieel Management in de Zorg

Jan Bos

Jan Bos MBA (1966) combineert zijn werk als adviseur van zorgorganisaties met doceren. Hij ervaart dit als een ideale combinatie. Vanuit zijn rijke ervaring uit de praktijk heeft hij het onderwijs veel te bieden, vraagstukken van studenten zijn juist weer een inspirerende bron voor zijn eigen werk.

Met zijn opleidingsachtergrond in de Accountancy gecombineerd met zijn MBA opleiding kan hij veel verbanden leggen met de praktijk. Als directeur, manager en ondernemer heeft hij veel ervaring opgebouwd met het adviseren van bestuurders en raden van toezicht. Zijn expertise op het vlak van jaarrekeningen, governance vraagstukken en bedrijfsvoering maakt dat hij in zijn advisering makkelijk de vertaling maakt van theorie naar praktijk.

In de laatste jaren is zijn focus steeds meer op het adviseren van zorgorganisaties komen te liggen. Hierbij probeert hij vooral samen met bestuurders en ondernemers adequaat in te spelen op de uitdagingen in de zorg. Motto: Keep It Simple in woord en daad.

Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht geeft Jan de module Financieel Management in de Zorg.