Home » Praktische informatie » Voordelen voor de werkgever

Voordelen voor de werkgever

Waarom zou je als werkgever investeren in de opleiding van medewerkers?

‘If you think education is expensive, try ignorance’

We horen regelmatig dat het volgen van een post-hbo-opleiding ‘duur’ is. Aan een opleiding bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht hangt zonder meer een stevig prijskaartje. De opleidingen zijn zeker niet ‘duur’, bij het leveren van een kwalitatief goede opleiding met impact voor de organisatie heb je te maken met de nodige kosten: docenten, begeleiding, ondersteunende systemen, ontwikkeling, locatie en catering.

We praten liever over de kosten van de opleiding als investering. En een investering moet renderen. Wat levert een investering in de opleiding voor een medewerker op? We zetten tien argumenten op een rij.

Voordelen voor de werkgever om medewerkers een opleiding te laten volgen

Allereerst drie argumenten in relatie tot ‘the war of talent’. Wellicht open deuren, maar we trappen ze voor de zekerheid graag nog een keer in.

1. Inhoudelijk sterkere medewerkers

Door medewerkers te laten studeren, ontwikkelen ze hun kennis en vaardigheden, wat hen betere werknemers en collega’s maakt. Dit leidt tot een verbetering in hoe ze hun werk benaderen, beslissingen onderbouwen, en communiceren met klanten en partners.

2. Investeren in motivatie en loyaliteit

Werkgevers die investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, kweken loyaliteit en motivatie. Dit kan leiden tot een lager personeelsverloop en meer betrokken werknemers.

3. Aantrekkelijk werkgeverschap

Investeren in opleiding en ontwikkeling maakt een organisatie aantrekkelijker voor potentiële nieuwe werknemers, die steeds meer waarde hechten aan persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden.

We hebben daarnaast drie redenen voor een investering in opleiding, die direct rendement en impact op de organisatie hebben.

4. Waardevolle opdrachten

Iedere module wordt afgerond met een zogenaamd beroepsproduct, waarbij de opgedane kennis en kunde direct wordt toegepast op een vraagstuk binnen de eigen organisatie. Die werkgever die de juiste opdrachten weet te formuleren, ziet direct resultaat vanuit de opleiding in de vorm van kwalitatief hoogwaardige consultancy. We durven de businesscase aan dat een student minimaal één keer zijn of haar opleidingskosten terugverdient, maar idealiter is dat een veelvoud.

5. Action learning

Wij stimuleren studenten om opdrachten niet alleen vanuit een zolderkamer uit te werken, maar binnen de organisatie collega’s om zich heen te verzamelen die in de opdracht meekijken, meedenken en ook meedoen. Dat kan informeel worden geregeld, maar ook formeel met een werkgroep of projectteam. Hiermee wordt én het leren van de student gedeeld binnen de organisatie, disseminatie met een mooi woord, én draagvlak gecreëerd voor de oplossingen en interventies.

6. Performancemethodiek

Als een van de weinige instituten hanteren we een met onderzoek onderbouwde performancemethodiek. Uiteraard staan persoonlijke leerdoelen van studenten centraal, maar deze methodiek gaat veel verder. De methodiek kijkt naar vijf niveaus, waarvan drie niveaus zijn gericht op de student en twee niveaus zijn gericht op de organisatie. Vertrekpunt in deze performancemethodiek is de organisatie.

Als werkgever zie je direct resultaat, maar onze ervaring is dat zeker ook op de langere termijn een investering in een opleiding rendeert.

Wat meer tastbaar maar essentieel in de verdere ontwikkeling van de organisatie, is de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemer.

7. Leiderschap

Het thema leiderschap loopt als een rode draad door onze opleidingen heen. Een goede strategie is van belang, maar breed wordt onderkend dat leiderschap de doorslaggevende factor is in het succes van organisaties. Leiderschap in de brede zin van het woord: persoonlijk leiderschap dat zich vertaalt in eigenaarschap, commitment en verantwoordelijkheid en leiderschap dat zich richt op een betere samenwerking binnen teams en afdelingen, met betere prestaties als resultaat.

8. T-shaped professional

Mensen die bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht komen studeren, hebben meestal een meer gespecialiseerde opleiding op hbo- of universitair niveau gevolgd: techniek, zorg, finance, ict en dergelijke. Vaak komen ze op een punt in hun carrière bij de organisatie dat ze als leidinggevende, coördinator, projectleider of adviseur in de breedte van de organisatie moeten kunnen kijken en meepraten. Dat laatste is waar de opleidingen bedrijfskunde en de opleiding projectmanagement zich met name op richten. Zo ontwikkelt zich de ‘T-shaped’ professional, die wordt gezien als dé professional van de toekomst. We schreven al eerder een artikel over deze T-shaped professional.

9. Nieuwe en actuele kennis

Al onze docenten zijn experts op hun vakgebied, staan met de ‘poten in de klei’ en komen daarnaast graag bij ons doceren. Zij bieden actuele kennis en best practices, waarmee studenten kunnen bijdragen aan de innovatie binnen de organisatie en nieuwe oplossingen kunnen toepassen.

Negen argumenten op een rij, maar tien klinkt altijd lekkerder. En we hebben nog een mooi afsluitend argument.

10. Verandering op maat

We zien action learning (argument 5) als werkwijze om de kennis en kunde die studenten bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht opdoen te laten landen in de organisatie zodat niet alleen de student zich ontwikkelt maar de organisatie daarin meegaat.

Wanneer meerdere studenten, en dat hoeft zeker niet gelijktijdig, bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht een opleiding volgen, kijken wij in overleg met de werkgever hoe we kennis, kunde en power van de studenten kunnen bundelen om met elkaar (en hun collega’s) continu te verbeteren en te veranderen. We hebben reeds ervaring met begeleide intervisie en verbeterprojecten, maar hierin leveren we graag maatwerk voor de organisatie.

De quote ‘Wanneer je denkt dat opleiden duur is, probeer onwetendheid’ is niet heel positief geformuleerd, maar het idee achter deze quote dekt wel de lading van dit artikel. Positief geformuleerd: investeer in kennis, dat geeft het beste rendement.

l

Inschrijven

Ik wil mij graag inschrijven voor deze opleiding!

Adviesgesprek

Graag zou ik een adviesgesprek willen plannen!