Home » Technische bedrijfskunde

Technische bedrijfskunde

Post-hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde

ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Ben jij een professional met een technische achtergrond en wil je jezelf doorontwikkelen en kunnen meepraten in de volle breedte van de organisatie? Met de post-hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde creëer je een springplank naar een volgende stap in je carrière. Je combineert je technische expertise met strategisch inzicht en leiderschap en brengt zo echte verandering in jouw bedrijf teweeg. De post-hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde is gericht op technische professionals met een diploma of werk- en denkniveau op hbo- of academisch niveau.

Je krijgt les van topdocenten uit de praktijk. Je medestudenten zijn professionals uit uiteenlopende sectoren en organisaties: mensen die vanuit een ander perspectief met dezelfde vraagstukken bezig zijn als jij. Tijdens de opleiding koppel je de theorie aan je eigen praktijk. Op die manier werk je aan je eigen ontwikkeling én ben je van grote toegevoegde waarde voor je organisatie.

De opleiding kent een flexibele opzet. Je kunt vijf keer per jaar instromen en kiest je eigen leerroute en studietempo. We bespreken jouw mogelijkheden graag in een persoonlijk adviesgesprek.

Opzet van de opleiding Technische Bedrijfskunde

De opleiding bestaat uit minimaal zes modules. De kernmodules zijn:

Daarnaast maak je een keuze uit de volgende modules:

Waarom Technische Bedrijfskunde studeren?

In de steeds veranderende wereld van technologie en industrie is er een groeiende behoefte aan technische professionals die niet alleen technische problemen kunnen oplossen, maar ook bedrijfskundige strategieën kunnen ontwikkelen en implementeren. Met een diploma in Technische Bedrijfskunde sla je de brug tussen technologie en zakelijk succes. Als technisch bedrijfskundige kijk je op een andere manier naar vraagstukken binnen je eigen organisatie. Je opereert in de driehoek management, bedrijfskunde en techniek. Binnen deze context kom je tot effectieve oplossingen waarmee je de organisatie en haar medewerkers verder helpt.

Open deuren naar leidinggevende functies en verbeter je carrièrepotentieel in diverse sectoren, waaronder technologie, productie, logistiek en consultancy.

 

Tijdens de post-hbo technische bedrijfskunde leer je:

  • mens, organisatie en techniek combineren
  • bedrijfsprocessen ontwerpen, managen en verbeteren
  • succesvol sturen op projecten
  • de organisatie in een strategische context plaatsen
  • sturen op teameffectiviteit en resultaatgerichtheid

lesdagen

Je hebt per module 4 collegedagen die afwisselend op vrijdag en zaterdag (9.00-ca. 16.30) worden verzorgd.

Locatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.

Startmomenten

Je kunt 5 keer per jaar starten. Je begint je opleiding met een startdag: 12 januari 2024, 9 maart 2024, 26 april 2024, september 2024 en november 2024 (lesdata voor het collegejaar 2024-2025 volgen in het voorjaar van 2024).

Investering

De opleiding bestaat uit minimaal 6 modules. De studiekosten voor de hele opleiding (inclusief catering en exclusief boeken) bedragen:

  • 6 modules: € 7.700,-
  • 7 modules: € 8.600,-
  • 8 modules: € 9.400,-

Een losse module kost € 1.695,-.

Ben je eenmaal student bij ons, dan kost een extra module je tijdens of na je opleiding € 995,-.

Flexibel programma

In de post-hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde heb je maximale flexibiliteit. Je kunt vijf keer per jaar instromen. De opleiding is studeerbaar in een jaar. Blijkt privé en studie lastiger te combineren dan je dacht? Dan doe je er gewoon iets langer over. Je kiest je eigen leerroute en studietempo.

Praktijk centraal

Tijdens de opleiding krijg je modellen, concepten en theorieën aangereikt die gekoppeld zijn aan de praktijk. Onze docenten zijn experts uit de praktijk die naast hun lessen nog volop werkzaam zijn in hun vakgebied. Ze dagen je graag uit om casussen uit je eigen werkomgeving in te brengen. Ook voor je eindopdracht zet je eigen casuïstiek in. Op die manier ben je van grote waarde voor je organisatie.

 

Modulaire opbouw

De post-hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde bestaat uit acht modules waarvan je zes of zeven modules moet volgen om een post-hbo-diploma te krijgen. Er valt dus iets te kiezen! Er zit geen volgordelijkheid in de modules. Modules kan je ook los volgen. Wil je niet kiezen, maar alle modules volgen? Dat kan natuurlijk ook. We rekenen dan een kleine meerprijs.

Verandermanagement & Organisatiekunde

In deze module kijken we naar hoe organisaties werken en hoe je een organisatiecultuur kunt beïnvloeden. Je leert hoe je een verandertraject structureert en hoe je mensen hierin meeneemt.

Financieel Management 

Ontwikkel je tot een volwaardig gesprekspartner op financieel gebied. Je stelt de juiste vragen en stuurt op relevante cijfers.

Leiderschap & Teammanagement

Leidinggeven is een vak. We kijken o.a. naar de visie op leiderschap, competenties, teameffectiviteit en de succesfactoren van goed teamwork en resultaatgericht aansturen.

Strategisch Management

Strategie bepaalt de koers van de organisatie. Herken strategische vraagstukken en bepaal een goede strategie. Hoe implementeer je deze vervolgens én creëer je draagvlak?

Procesmanagement

Bij Procesmanagement (of Operations Management) staat het op effectieve en efficiënte wijze leveren van producten en diensten aan klanten centraal.

 

Projectmanagement

Met projectmanagement laten we trajecten en veranderingen zo effectief en efficiënt mogelijk verlopen. Projectmatig werken zetten we in om binnen een bepaalde periode en budget concrete resultaten en doelen te realiseren.

 

Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap

Succesvol leidinggeven en ondernemen begint met authentiek leiderschap. Verbeter je kwaliteiten en vergroot je persoonlijke effectiviteit. Een ervaren personal coach ondersteunt je in je proces.

Strategisch Onderzoek & Implementatie

In deze module ga je op methodische wijze een probleem, uitdaging of complicatie uit eigen organisatie onderzoeken en schrijf je een verbeterplan.

Docenten

Onze docenten dagen je tijdens de opleiding uit om casussen uit jouw praktijk in te brengen. Natuurlijk krijg je modellen, concepten en theorieën aangereikt, maar altijd gekoppeld aan de praktijk. Onze docenten zijn experts uit de praktijk die met twee benen in de modder staan.

Starten

De opleiding start in september, november, januari, maart en mei

Locatie

De colleges worden verzorgd op de locatie Domstad van Hogeschool Utrecht, Koningsbergerstaat 9. Dat ligt op vijf minuten lopen van Centraal Station Utrecht. Rondom is er volop parkeergelegenheid.

Adviesgesprek

Voorafgaand aan de opleiding Technische bedrijfskunde voeren wij altijd een adviesgesprek. Dit gesprek is uiteraard vrijblijvend. Hierin bepalen we de toelating, leggen goed uit hoe wij werken en hoe de opleiding in elkaar zit. Je bent toelaatbaar met een hbo-diploma of aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau, drie jaar (relevante) werkervaring en een geschikte werkomgeving.

Verkort MBA-programma

Na een succesvolle afronding van de opleiding Bedrijfskunde bestaat de mogelijkheid om een verkort MBA-programma bij Business School Nederland in Buren te volgen. De examencommissie van BSN verleent vrijstellingen.

Studiebelasting

Per week moet je rekening houden met gemiddeld 10 tot 15 uur studiebelasting, inclusief de collegedagen.

g

Veelgestelde vragen

Ik zoek praktische informatie.

l

Inschrijven

Ik wil me graag inschrijven voor deze opleiding.

Adviesgesprek

Ik wil graag een adviesgesprek plannen.