Bedrijfskunde in de zorg

Home » Opleiding bedrijfskunde in de zorg

De zorg in Nederland staat onder druk, zowel financieel als procesmatig. De Nederlandse overheid meent dat marktwerking de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg ten goede komt. Daarnaast is verantwoordelijkheid van de zorg via drie decentralisaties van centrale overheid naar lokale overheden verlegd en werd een fikse bezuiniging doorgevoerd. De zorg moet nu dealen met veel variatie in gewenste dienstverlening, met zorgverzekeraars over geldstromen en productie en met lokale overheden over aanbestedingen. De zorg verzakelijkt en moet een professionaliseringsslag maken om processen te optimaliseren zodat de zorg aansluit bij de behoeften in de markt. In de opleiding post-hbo-bedrijfskunde in de zorg gaat het over het afstemmen van de interne zorgorganisatie en de externe marktomgeving.

Anders kijken, anders denken, anders doen

De huidige uitdagingen vragen om andere, om nieuwe oplossingen en dat vraagt om andere perspectieven. Denk hierbij aan een verschuiving van strategisch plannen naar strategisch denken, van grote bedrijven naar lokale initiatieven, van lineair naar circulair en van instrumenteel veranderen naar bottom-up.

Gepersonaliseerd leren

In de post-hbo-opleiding bedrijfskunde in de zorg streven we naar maximale flexibiliteit. Je kunt vijf keer per jaar instromen en is studeerbaar in een jaar. Blijkt privé en studie lastiger dan gedacht te combineren? Dan doe je er gewoon iets langer over. Onze studenten hebben een enorme variatie in de leerroutes en studieduur, toch rondt 95 procent van de studenten deze opleiding succesvol af. Voor je eindopdracht kun je eigen casuïstiek inzetten die bij voorkeur is ingegeven door je eigen organisatie.

Praktijk centraal

Natuurlijk reiken we je modellen, concepten en theorieën aan, maar altijd gekoppeld aan de praktijk. Onze docenten zijn experts uit de praktijk die met twee benen in de modder staan. Ze dagen je uit om casussen uit jouw praktijk in te brengen.

 

Bedrijfskunde in de Zorg: waarom anders dan Bedrijfskunde?

De Zorg is in hoog tempo aan het veranderen en kent hele eigen geldstromen. Dit maakt Zorg anders dan andere sectoren. Om die reden hebben wij deze post-hbo-opleiding Bedrijfskunde in de Zorg ontwikkeld.

Met betrekking tot de geldstromen krijgen studenten afkomstig uit de Zorg de module Financieel Management in de Zorg. In andere modules word je ook gemixt met de andere Bedrijfskunde-studenten om te voorkomen dat je als zorgprofessional elkaar alleen maar aan het bevestigen bent en juist leert van andere sectoren. En voor de duidelijkheid: andere sectoren leren ook weer van de Zorg!

Tijdens de post hbo bedrijfskunde in de zorg leer je:

  • de goede vragen te stellen
  • bedrijfskundige uitdagingen methodisch te onderzoeken en op te lossen
  • je organisatie wendbaar (agile) te maken in de snel veranderende omgeving
  • performance-gericht te denken te werken
  • effectmeten: resultaten zichtbaar maken
  • te werken vanuit een growth-mindset

Modulaire opbouw

De post-hbo-opleiding Bedrijfskunde in de Zorg bestaat uit acht modules waarvan je zes of zeven modules moet volgen om een post-hbo-diploma te krijgen. Er valt dus iets te kiezen! Er zit geen volgordelijkheid in de modules. Modules kan je ook los volgen. Wil je niet kiezen, maar alle modules volgen? Dat kan natuurlijk ook. We rekenen dan een kleine meerprijs.

Organisation & Change

Hoe werken organisaties (of juist niet), nieuwe manieren van organiseren, structureren van een verandertraject, hoe krijg je mensen mee (gedrag)

Financieel Management in de Zorg

Je wordt geen financieel expert, maar leert de juiste vragen stellen en sturen op relevante cijfers

Teammanagement & Leidinggeven

Hoe bouw je teams, creëer je meer effectiviteit, sturen op zelforganisatie, resultaatverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheden lager op de werkvloer

Strategisch Management

Het klassieke strategieproces, waarom het niet meer werkt, wat wel en hoe implementeer je een goede strategie

Marketing

Hoe pas je je businessmodel aan op de veranderde omgeving, digitale marketing, klantreis

HRM

In-, door- en uitstroom managen met strategische personeelsplanning, actuele ontwikkelingen in wetgeving en de effecten daarvan, werkgeluk centraal

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Vooral werken aan het verbeteren van je kwaliteiten, toetsen in de praktijk, ondersteund met intervisie

Strategisch Onderzoek & Implementatie

Op methodische wijze een probleem, uitdaging of complicatie uit eigen organisatie onderzoeken en tot een verbeterplan komen

Programma

Onze docenten dagen je tijdens de opleiding uit om casussen uit jouw praktijk in te brengen. Natuurlijk krijg je modellen, concepten en theorieën aangereikt, maar altijd gekoppeld aan de praktijk. Onze docenten zijn experts uit de praktijk die met twee benen in de modder staan.

Starten

De opleiding start in september, november, januari, maart en mei

Locatie

De colleges worden verzorgd op de locatie: Domstad van Hogeschool Utrecht, Koningsbergerstaat 9. Dat ligt op vijf minuten lopen van Centraal Station Utrecht. Rondom is er volop parkeergelegenheid.

Toelating & investering

Voorafgaand aan de opleiding bedrijfskunde zorg voeren wij altijd een adviesgesprek. Dit gesprek is uiteraard vrijblijvend. Hierin bepalen we de toelating, leggen goed uit hoe wij werken en hoe de opleiding in elkaar zit. Je bent toelaatbaar met een HBO-diploma of aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau, drie jaar (relevante) werkervaring en een geschikte werkomgeving.

Verkort MBA-programma

Na een succesvolle afronding van de opleiding Bedrijfskunde bestaat de mogelijkheid om een verkort MBA-programma bij Business School Nederland in Buren te volgen. De examencommissie van BSN verleent vrijstellingen.

Studiebelasting

Per week moet je rekening houden met gemiddeld 10 tot 15 uur studiebelasting, inclusief de collegedagen.

Kosten

De opleiding vraagt een investering van € 6.950 (vrij van btw). Dit is inclusief luxe catering en exclusief boeken. Losse modules kosten € 1.495.

g

Kwaliteit en accreditatie

Ik wil graag meer weten over kwaliteit en accreditatie

l

Inschrijven

Ik wil mij graag inschrijven voor deze opleiding!

Adviesgesprek

Graag zou ik een adviesgesprek willen plannen!