Home » Modules » Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap

Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap

Module Post-hbo Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap van Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Wil jij je (verder) ontwikkelen tot een leider die doorpakt, overtuigt, besluitvaardig handelt en doelen realiseert? En tegelijkertijd peoplemanager zijn die sturing geeft, coacht én medewerkers gemotiveerd houdt? De module post-hbo Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap geeft je de benodigde inhoudelijke bagage én houdt je een persoonlijke spiegel voor.

Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht kun je naast de complete opleidingen Bedrijfskunde, Bedrijfskunde in de Zorg, Technische Bedrijfskunde en Projectmanagement ook de losse module post-hbo Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap volgen. Je kunt meerdere keren per jaar starten.

Opleiding leiderschap: succes begint bij jezelf

Succesvol leidinggeven? Daarvoor moet je in de spiegel kijken en aan de slag met wat je ziet! Leiderschap en ondernemerschap beginnen immers bij jezelf. Jouw persoonlijke kwaliteiten maken je uniek als leider en geven richting aan je ondernemerschap.

De basis voor authentiek leiderschap schuilt in:

 • het vermogen om dicht bij jezelf te blijven als de druk van alle kanten komt,
 • het lef om bewuste keuzes te maken en te handelen als je in de wind staat
 • oprechte interesse in anderen, waardoor je in verbinding staat, sturing geeft en motiveert

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen?
 • Ben je bereid te kijken naar de effecten van je eigen gedrag?
 • Ben je bereid te leren?
 • Neem je de regie over je eigen toekomst?

Spannende en belangrijke vragen die gedurende deze periode allemaal aan de orde komen.

Post-hbo Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap

Bewustwording en het vergroten van jouw effectiviteit vormen de rode draad in deze module. Aan het eind van deze module heb je een heldere professionele identiteit die zorgt dat je proactief aan jouw doelen werkt. Je kent je eigen kwaliteiten en valkuilen. Je bent je bewust van jouw interactie met anderen, welk effect dit heeft en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Je formuleert persoonlijke doelen en wordt met gefundeerde theorie en praktische handvatten begeleid in jouw ontwikkeling.

De module post-hbo Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap biedt een unieke combinatie van vier lesdagen lang leren in een groep (van en met elkaar), inclusief intervisie in subgroepjes o.l.v. een ervaren personal coach.

THEMA’S DIE AAN BOD KOMEN:

 • inleiding leiderschap
 • ouderlijk nest
 • plek der moeite
 • persoonlijk en professioneel kompas
 • kernkwadrant
 • stress en zelfregulering
 • fair witness in moeilijke gesprekken
 • positieve gezondheid
 • vermijdingsmechanismen
 • oordeel en behoefte
 • onderstroom

Na de module Post-hbo Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap:

 • geef je leiding aan je eigen leven vanuit inzichten over wie je bent, uit welk ouderlijk nest je komt en hoe je van daaruit werkt en leeft met jouw unieke kwaliteiten en patronen.
 • geef je actief richting aan persoonlijk leiderschap door doelen, experimenten in de praktijk en reflectie.
 • vraag je actief feedback over hoe anderen jou zien in werk- en privécontext en heb je zicht op wat je patronen zijn in interactie als je getriggerd raakt door anderen. Je kunt hierop reflecteren en nieuwe handelingsopties uitproberen.
 • kun je je persoonlijk leiderschap op afstand bezien in het grotere geheel van een positief gezond leven en werkend leven in een organisatie en heb je zicht op waar je op gaat sturen richting de toekomst.
 • kun je experimenten in de praktijk vormgeven, verdiepen door het toepassen van literatuur en de ervaringen vertalen naar een persoonlijk statuut over wie je bent als leider.

Startmomenten

De opleiding Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap start in maart en september 

Afra-Schipper

Afra Schipper

Docent Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap

Janita Moes

Janita Moes

Docent Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap

 

Startdag 9 maart 2024, september 2024
Lesdata

Periode D: 23 maart 2024, 19 april 2o24, 1 juni 2024, 5 juli 2024

Lesdata voor het collegejaar 2024-2025 volgen in het voorjaar van 2024.

 
Lestijd 09:00 – 16:30 uur
Locatie Hogeschool Utrecht, Domstad: Koningsbergerstraat 9
Kosten €1.695,- (losse module)
Niveau post-hbo: 10-15 uur per week
Materiaal Studieboek: €35,-
Diploma Erkend CPION-diploma (of certificaat bij losse module)
Doelgroep De module post-hbo Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap is bedoeld voor werkende professionals die beschikken over een hbo-diploma of aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau, drie jaar (relevante) werkervaring en een geschikte werkomgeving.
Extra info Intervisie maakt onderdeel uit van de module en vindt plaats tijdens de lesdagen. 
Opleiding

Deze module is onderdeel van de opleiding Bedrijfskunde, de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg, de opleiding Technische Bedrijfskunde, de opleiding Projectmanagement en de leergang Leiderschap in Verandering.

 

In de wereld van management en leiderschap is er een term die steeds meer aandacht krijgt: persoonlijk leiderschap. Maar wat houdt persoonlijk leiderschap nu eigenlijk in, en hoe verschilt het van traditioneel leiderschap?

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap is het vermogen van een individu om de controle over zijn of haar eigen leven en loopbaan te nemen, met een diepgaand begrip van de eigen waarden, doelen, en overtuigingen. Het houdt in dat je bewust keuzes maakt die in lijn zijn met je innerlijke kompas, zelfs in complexe situaties waarin externe invloeden een rol spelen. Dit leiderschapsconcept gaat verder dan alleen professioneel succes; het strekt zich uit tot alle aspecten van het leven, inclusief persoonlijke relaties en welzijn.

Verschil met traditioneel leiderschap

Traditioneel leiderschap wordt vaak geassocieerd met managementposities en formele hiërarchieën in organisaties. Het draait om het aansturen van teams, het nemen van beslissingen en het behalen van doelen op een professioneel niveau. Persoonlijk leiderschap daarentegen gaat niet per se om het leiden van anderen, maar om het leiden van jezelf.

Een manager of leidinggevende kan zeer competent zijn in het aansturen van anderen, maar dat betekent niet automatisch dat hij of zij ook een sterk persoonlijk leiderschap bezit. Persoonlijk leiderschap gaat dieper en begint bij zelfinzicht. Het betekent dat je weet wie je bent, wat je drijft en wat je doelen zijn, en dat je in staat bent om deze elementen te integreren in je dagelijkse keuzes en gedrag.

Kenmerkend

Mensen die persoonlijk leiderschap goed hebben ontwikkeld, vertonen enkele opvallende kenmerken. Allereerst is er zelfbewustzijn. Ze hebben een grondig begrip van hun eigen sterke punten, zwakheden, waarden en overtuigingen. Hierdoor zijn ze in staat om authentiek te handelen, wat een ander cruciaal kenmerk is van persoonlijk leiderschap. Ze laten zich niet beïnvloeden door externe druk om anders te zijn dan wie ze zijn.

Zelfdiscipline is ook een belangrijke eigenschap van effectief persoonlijk leiderschap. Mensen met deze vaardigheid kunnen zelfstandig doelen stellen en volgen, en ze zijn toegewijd aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bovendien ontwikkelen zij emotionele intelligentie, waardoor ze hun emoties begrijpen en beheersen, effectieve relaties kunnen opbouwen en communiceren, en verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en resultaten.

Besluitvaardigheid is een andere karakteristiek van persoonlijk leiderschap. Zelfs in tijden van onzekerheid kunnen mensen met persoonlijk leiderschap moeilijke beslissingen nemen en vasthouden aan hun keuzes.

Module 

De voordelen van het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap zijn aanzienlijk. De module Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap biedt structuur en begeleiding om zelfinzicht te vergroten, waarden te definiëren, doelen te stellen en effectieve strategieën te ontwikkelen om deze doelen te bereiken. Bovendien richt Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap zich vaak op praktische vaardigheden zoals time management, communicatie, conflictoplossing en stressmanagement, die niet alleen in professionele, maar ook in persoonlijke contexten van onschatbare waarde zijn.

Reflectie en intervisie zijn onderdeel van de module. Reflectie biedt de gelegenheid om regelmatig na te denken over gedachten, gevoelens en gedrag, wat leidt tot een dieper zelfinzicht en de identificatie van gebieden voor verbetering. Tijdens de intervisie deel je ervaringen en inzichten met anderen, wat vaak waardevolle feedback en nieuwe perspectieven oplevert.

 

 

Waar denk je aan bij de term ‘ondernemerschap’? En hoe kijken wij naar ‘ondernemerschap’ binnen de module Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap?

Ondernemerschap in organisaties is een hot topic

Ondernemerschap is een begrip dat vaak wordt geassocieerd met zelfstandige ondernemers die hun eigen bedrijven opzetten en beheren. Echter, in de context van moderne organisaties heeft ondernemerschap een veel breder en veelzijdiger karakter gekregen. Het is niet langer voorbehouden aan individuen die een eigen zaak runnen; het is een essentiële competentie geworden die organisaties helpt om zich aan te passen aan de snel veranderende zakelijke omgeving en om concurrentievoordeel te behalen.

Ondernemerschap verwijst naar de capaciteit van zowel ondernemers als medewerkers om innovatief, proactief en risicobewust te handelen binnen de kaders van het bedrijf of de organisatie. Het gaat om het herkennen van kansen, het nemen van initiatief, het nemen van verantwoordelijkheid en het streven naar continue verbetering.

Beelden

Ondernemerschap kan zich op verschillende manieren manifesteren binnen een organisatie, er zijn verschillende beelden en perspectieven op wat het inhoudt. Ondernemerschap als het starten van een bedrijf is het traditionele beeld van ondernemerschap, waarbij individuen een nieuw bedrijf oprichten met een nieuw idee, product of dienst. Deze ondernemers nemen risico’s en streven naar winstmaximalisatie.

Met ‘ondernemerschap’ wordt ook wel de term ‘innovatief ondernemerschap’ bedoeld. Dit slaat dan meer op het ontwikkelen van nieuwe ideeën, processen of producten binnen een bestaande organisatie. Innovatieve ondernemers of medewerkers met ondernemerschap zoeken voortdurend naar manieren om de concurrentie voor te blijven.

In deze module zien we ondernemerschap vooral als gedragskenmerk. Zowel ondernemers als medewerkers kunnen dit gedrag laten zien. Het omvat proactief handelen, het aandragen van nieuwe ideeën en het nemen van verantwoordelijkheid voor het werk in organisaties en succes binnen projecten.

Verschil

Hoewel ondernemers en medewerkers beide ondernemende competenties kunnen hebben, zijn er enkele verschillen tussen beide groepen. Ondernemers hebben meestal de volledige verantwoordelijkheid voor hun bedrijf, inclusief financiële risico’s. Ze moeten beslissingen nemen over investeringen, groei en strategie.

Medewerkers opereren binnen de structuren van een organisatie en hebben over het algemeen minder financiële risico’s. Ze kunnen echter nog steeds ondernemend gedrag vertonen door kansen te identificeren, nieuwe ideeën aan te dragen en projecten proactief te leiden.

Medewerkers met ondernemerschap

Het stimuleren van ondernemerschap bij medewerkers kan aanzienlijke voordelen opleveren voor organisaties. Medewerkers met de competentie ondernemerschap zijn vaak meer betrokken, productiever en innovatiever. Ze dragen bij aan het creëren van een cultuur van continu leren en verbeteren binnen de organisatie. Ze zijn ook beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen en te reageren op nieuwe uitdagingen.

Ondernemerschap bij medewerkers kan zich uiten in verschillende vormen, zoals het nemen van initiatief om processen te verbeteren, het identificeren van nieuwe marktkansen, of het aandragen van creatieve oplossingen voor problemen. Het stelt medewerkers in staat om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en bij te dragen aan de groei en het succes van de organisatie.

Ondernemerschap kanaliseren

Hoewel ondernemerschap bij medewerkers veel voordelen heeft, zijn er ook enkele potentiële uitdagingen. Te veel ondernemerschap zonder de juiste begeleiding en coördinatie kan leiden tot een gebrek aan consistentie en efficiëntie binnen de organisatie. Er kan ook concurrentie ontstaan tussen medewerkers, wat kan leiden tot conflicten en een gebrek aan samenwerking.

Bovendien kan te veel nadruk op ondernemerschap bij medewerkers leiden tot stress en overbelasting, omdat medewerkers voortdurend worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te genereren en initiatief te tonen.

Ondernemerschap stimuleren

Het stimuleren van ondernemerschap bij medewerkers begint met het creëren van een cultuur die innovatie en initiatief waardeert. Organisaties kunnen dit bereiken door duidelijke doelen en verwachtingen te communiceren, ruimte te geven voor experimenten en fouten, en medewerkers aan te moedigen om te leren en te groeien.

Leiders binnen de organisatie spelen een cruciale rol bij het bevorderen van ondernemerschap. Ze moeten medewerkers aanmoedigen en ondersteunen, ideeën erkennen en belonen, en zorgen voor een open communicatie waarin nieuwe ideeën worden verwelkomd.

Daarnaast kunnen trainingen en ontwikkelingsprogramma’s medewerkers helpen om hun ondernemerschapsvaardigheden verder te ontwikkelen. Het is de uitdaging binnen organisaties om een balans te vinden tussen het aanmoedigen van ondernemerschap en het behouden van organisatorische consistentie en efficiëntie.

 

Wat is intervisie?

Een belangrijk instrument om te ontwikkelen binnen de opleiding Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap is intervisie. Intervisie kan je omschrijven als een gestructureerde methode van leren en professionele ontwikkeling waarbij een groep professionals bijeenkomt om ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen, en gezamenlijk te reflecteren op hun werk.

Intervisie binnen de module Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap heeft een aantal belangrijke kenmerken:

Peer-to-peer

Intervisie is een vorm van leren waarbij professionals met een soortgelijke status, expertise en ontwikkeling met elkaar samenwerken en samen leren.

Reflectie

Het kernprincipe van intervisie is reflectie. Je wordt aangemoedigd om diepgaand na te denken over je eigen praktijk, beslissingen en uitdagingen.

Structuur

De intervisie heeft een gestructureerde aanpak om het gesprek te leiden. Afhankelijk van de ingebrachte casus kan de aanpak verschillen.

Vertrouwelijkheid

Deelnemers aan de intervisiegroep moeten erop kunnen vertrouwen dat wat tijdens intervisie wordt besproken, vertrouwelijk blijft. Dit moedigt openheid aan en zorgt ervoor dat de deelnemers vrijuit kunnen spreken over hun uitdagingen.

Doel van intervisie

Intervisie leent zich voor verschillende doelen zoals kwaliteitsverbetering, besluitvorming, teamontwikkeling en beroepsethiek. Een van de belangrijkste doelen van intervisie binnen de module Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap is het bevorderen van zelfreflectie en zelfbewustzijn. Deelnemende professionals worden aangemoedigd om kritisch naar hun eigen handelen, beslissingen en gedragingen te kijken. Door openlijk te spreken over hun ervaringen en uitdagingen, kunnen ze dieper graven en begrijpen waar hun sterke punten liggen en waar verbetering nodig is.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het idee dat zelfreflectie een krachtige motor is voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Intervisie biedt een gestructureerde omgeving waarin deze reflectie kan gedijen, en waar deelnemers waardevolle inzichten kunnen opdoen die hen in staat stellen om effectiever te functioneren in hun rol als professional.

 

INSCHRIJVEN

Schrijf je hier in voor een opleiding van Bedrijfskunde Opleiding in Utrecht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de inhoud en het startmoment van je opleiding af te stemmen.

ADVIESGESPREK

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan. Wij maken daarna graag een afspraak met je om de mogelijkheden te bespreken. We vinden het belangrijk dat de opleiding bij je past.