Home » Praktische informatie » Afstuderen met eervolle vermelding

Afstuderen met eervolle vermelding

Wanneer je een post-hbo-opleiding volgt bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht en deze succesvol afrondt, heb je recht op een post-hbo-diploma. Ook is het, afhankelijk van je studieresultaten, mogelijk om met een eervolle vermelding (het predicaat ‘With distinction’ of ‘Cum Laude’) af te studeren.

Allereerst, wat verstaan we onder succesvol afronden? Je hebt de opleiding succesvol afgerond als je:

  • alle (zes) modules – waaronder de verplichte modules – met een studielast van in totaal 30 EC’s, hebt afgerond met een voldoende (een score van minimaal 5,5);
  • minimaal 80% van de colleges hebt bijgewoond.

Studielast (EC’s)

De hele opleiding bestaat uit 30 EC’s. EC staat voor European Credits en is een eenheid van studielast. In Europees verband is afgesproken dat een EC staat voor 28 uur studielast. Iedere module bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht heeft een studielast van 140 uur, wat staat voor 5 EC. De hele opleiding, bestaande uit zes modules, heeft een studielast van 30 EC.

Erkend diploma (CPION)

Je ontvangt van ons een erkend diploma. Het post-hbo-diploma wordt afgegeven door CPION, Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht is als instituut CPION-erkend. CPION monitort de kwaliteit en het niveau van post-hbo-opleidingen. Het diploma is daarmee een officieel waardepapier.

Hoe ziet ons diploma eruit?

Op het diploma dat je van ons krijgt, staat onze naam. Het diploma is door CPION afgegeven en is afgedrukt op papier van CPION. Achter het diploma zit onze cijferlijst. Beide documenten zitten in ons diplomamapje.

Voor onze studenten is dit diploma een kwaliteitsgarantie. Daarnaast word je geregistreerd bij CPION en mag je daardoor de titel RBK achter je naam voeren. Met het diploma kan je met vrijstellingen doorstuderen bij Business School Nederland.

Eervolle vermelding

Aan het behaalde post-hbo-diploma kan een eervolle vermelding worden toegevoegd. Het al dan niet toekennen van dit predicaat is afhankelijk van de cijfermatige eindbeoordeling van het gehele programma.

We onderscheiden daarbij twee vermeldingen: ‘With distinction’ (‘Met genoegen’) en ‘Cum Laude’. Om in aanmerking te komen voor een eervolle vermelding, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

‘With distinction’ en ‘Cum Laude’ afstuderen

Je komt in aanmerking voor het predicaat ‘With disctinction’ als je:

  • bij je eindbeoordeling een gewogen gemiddelde score van alle opdrachten hebt van hoger dan of gelijk aan een score van 7,5.

Je komt in aanmerking voor het predicaat ‘Cum Laude’ als je:

  • bij je eindbeoordeling een gewogen gemiddelde van alle opdrachten hebt van hoger dan of gelijk aan een score van 8,0 én:
  • je niet meer dan 5 EC’s aan vrijstellingen hebt verkregen én:
  • je eindcijfer voor het eindwerk (Strategisch Onderzoek & Implementatie) hoger dan of gelijk is aan een score van 8,0.

Een predicaat wordt vermeld op de cijferlijst.

g

Kwaliteit en accreditatie

Ik wil graag meer weten over kwaliteit en accreditatie

l

Inschrijven

Ik wil mij graag inschrijven voor deze opleiding!

Adviesgesprek

Graag zou ik een adviesgesprek willen plannen!