Home » Modules » Strategisch management

Strategisch management

Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht kun je naast de complete opleiding ook terecht voor de losse module Post-HBO Strategisch Management. Er zijn diverse dagen wanneer je kunt starten met deze module en na het afronden ontvang je een geaccrediteerd certificaat.

Een nieuwe tijd, nieuwe uitdagingen…

Iedere organisatie, van de grootste multinational tot de kleinste ZZP-er staat iedere dag weer voor de opgave haar plek op de wereld te bevechten, beschermen en liefst ook te verbeteren. Zeker in een tijd waarin vooral door de ongekende digitale mogelijkheden de ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen is het niet meer vanzelfsprekend dat de wereld van morgen nog een beetje op die van vandaag lijkt.  De voorbeelden van organisaties die te lang dachten dat hun gevestigde positie vanzelfsprekend was, kennen we allemaal.  Wie wil er nog een Kodak fotorolletje of Nokia telefoon?

Het vakgebied Strategie gaat over de plaats die een organisatie in de wereld inneemt: hoe onderscheiden we ons van onze concurrenten, wie zijn de afnemers,  welke behoeftes vervullen we met onze producten en diensten en met welke partners wordt samengewerkt?  Strategie gaat daarbij over de koers van de organisatie voor de lange termijn, waarbij we de ontwikkelingen op de korte termijn ook in de gaten moeten houden. Je hebt immers niets aan een plan voor de lange termijn wanneer een nieuwe concurrent je op korte termijn het leven zuur maakt.

Na de module Strategisch Management:

  • herken je strategische vraagstukken
  • kun je een organisatie snel in de strategische context plaatsen
  • ben je kritisch op bestaande strategieën en bekijk je deze vanuit diverse perspectieven
  • weet je hoe strategische processen verlopen
  • pas je strategische modellen en technieken adequaat toe
  • kun je de interne en externe organisatie analyseren en resultaten daarvan concreet benoemen
  • kun je strategische opties definiëren en tegen elkaar afwegen
  • kun je de impact, verandernoodzaak en business case duiden
  • kun je draagvlak creëren voor je strategie en besluitvormers overtuigen
Post HBO Strategisch management, post bachelor module Utrecht

Handige informatie

Startdag 5 november 2021, 13 mei 2022
Lesdata

Periode B: 12, 13 november 2021 – 4, 17 december 2021

Periode E: 13, 14 mei 2022 – 4, 17 juni 2022

Lestijd 09:00 – 16:30 uur
Locatie Hogeschool Utrecht, Domstad: Koningsbergerstraat 9
Kosten €1.495,- (losse module)
Niveau post-hbo: 10-15 uur per week
Materiaal Studieboek: €55,-
Diploma Geaccrediteerd certificaat
Doelgroep De module Post-HBO Strategisch Management is bedoeld voor werkende professionals die beschikken over een hbo-diploma of aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau, drie jaar (relevante) werkervaring en een geschikte werkomgeving.

Inschrijven

Inschrijven voor de Bedrijfskunde Opleiding in Utrecht kan je hier doen. Vul je gegevens in en we gaan graag met je in gesprek! We vinden het belangrijk dat de opleiding bij je past!

Adviesgesprek

Samen met jou inventariseren we jouw doelen en wensen. Op basis hiervan adviseren we je over de mogelijkheden van de opleiding en keuzes die je kunt maken.

Francois van Heurn

Francois van Heurn

Docent Strategisch Management

Jouw rol als strateeg

Als strategisch denker geef je vorm aan de langetermijnstrategie van een onderneming, zorginstelling of andere organisatie. Vanuit een doordachte missie, visie en strategie zet je de resources die je tot je beschikking hebt optimaal in. Zo benut je maatschappelijke ontwikkelingen en blijf je de concurrentie steeds een stap  voor. In de module Post HBO Strategisch Management leer je de modellen en technieken te gebruiken, die voor beleids- en strategievorming nodig zijn. Samen met andere studenten werk je de strategie uit voor een eigen praktijkcase. Onze enthousiaste en ervaren praktijkdocenten staan garant voor een diepgaande en motiverende leerervaring.

Ondernemerschap

Binnen het vakgebied van Strategie zijn vele verschillende ‘scholen’  te onderkennen. Zo is de ene school erg planmatig terwijl een andere meer opportunisme voorstaat.  Aanhangers van de ene school gaan graag in debat met een voorstander van een andere school om deze van hun gelijk te overtuigen. Het is waardevol kennis van deze scholen te vergaren en daaruit de meest bruikbare elementen te kiezen.  Onze visie op het vak Strategie is die van ondernemerschap: na zorgvuldig onderzoek en analyses gaat het er vooral om iets te dóen met de verkregen inzichten en hiermee je organisatie of organisatie-onderdeel te versterken.  Daarvoor is het ook nodig om je inzichten te leren delen en verkopen binnen  je organisatie en daarbuiten.

Ervaringen uit de praktijk

Tijdens de opleiding wordt de theorie behandeld aan de hand van een groot aantal praktijkcases die de door de praktijk gevormde docenten inbrengen. Uiteraard staat het de studenten vrij ook actuele thema’s aan te dragen.  Daarnaast werken jullie in een  kleine groep van medestudenten samen aan een eigen praktijkcase die door jullie is ingebracht en gekozen. Deze case vormt de rode draad in het programma;  de uitwerking van de praktijkcase geldt tevens als eindproduct en wordt beoordeeld.

We zijn  er trots op dat menig organisatie met de resultaten van die praktijkcase aan de slag is gegaan en daadwerkelijk haar strategie heeft aangepast. Zo hebben verschillende beginnende ondernemers veel baat gehad bij de inzichten die de studenten hen  geleverd hebben en hebben gevestigde organisaties op grond van de uitgewerkte cases rigoureuze beslissingen genomen om activiteiten te starten, verder te ontwikkelen of te staken.

Ontwikkelen én verkopen van Strategie

Strategisch Management helpt je langetermijndoelen te  formuleren en te bereiken. Je leert hoe je met gebruikmaking van allerlei bedrijfskundige modellen, methoden en technieken een organisatie en de omgeving daarvan in kaart brengt en analyseert. De resultaten daarvan interpreteer je en vertaal je –  samen met een team van medestudenten – in strategische opties. Hierbij komen analyse, teamwerk, creativiteit overtuigingskracht bij elkaar. Nadat je de optimale strategie hebt gekozen, bereid je de besluitvorming voor het management voor en presenteert je de resultaten aan de ‘opdrachtgever’. Je leert dus hoe je op een gestructureerde manier tot een strategie komt én hoe je hier draagvlak voor krijgt en je beleid ‘verkoopt’ in heldere taal die iedereen begrijpt.

Het strategisch proces

De module is opgebouwd in een aantal logische stappen: het strategisch proces. Eerst leer je een organisatie op hoofdlijnen in kaart te brengen en de bestaande missie, visie, marktafbakening, waardestrategie en andere bestaande strategische elementen te beschouwen. Vervolgens breng je de omgeving in kaart: welke technologische, sociale, ecologische en andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn er? En hoe verhoudt de organisatie zich tot klanten, concurrenten, leveranciers en andere partijen in de directe omgeving? Daarna leer je de eigen organisatie analyseren: wat zijn de kerncompetenties, wat kenmerkt de organisatiecultuur en hoe zit het met processen, systemen, managementinformatie en andere structuurelementen? Op basis van je bevindingen, bepaal je strategische opties – mogelijke strategieaanpassingen –, die je vervolgens onderbouwt met een businesscase.

Strategie in de praktijk

Tijdens de colleges oefenen we meteen met het geleerde en werk je aan het strategisch plan van een echte organisatie. Samen met je team van studiegenoten kies je een bedrijf of instelling en pas je het geleerde meteen toe op de eigen case. Hierbij word je begeleid en gecoacht door ervaren docenten, die naast hun docentschap in de meeste gevallen zelf ondernemer, adviseur en/of manager zijn. Je kunt dus rekenen op actuele praktijkervaring en volop sparren met docenten en medestudenten. Kortom: je leert de opgedane theorie meteen toepassen in de praktijk.

Jij bent in control

Bij Strategisch Management kun je eenvoudig je eigen leerproces sturen. Door bijvoorbeeld bij opdrachten eigen cases in te brengen. Of door je eigen strategische vragen te stellen tijdens de colleges