Home » Modules » Strategisch management

STRATEGISCH MANAGEMENT

Wil jij goede strategische keuzes leren maken in de huidige, snel veranderende wereld? Schrijf je in voor de module post-hbo Strategisch Management van Bedrijfskunde Opleiding Utrecht en leer de voornaamste theorie en modellen van het vakgebied Strategie.

ADVIES OF INSCHRIJVEN?

IN HET KORT

START

november en mei

DUUR

2 maanden

LOCATIE

Utrecht (nabij Jaarbeurs en CS)

LESDAGEN

per module 2x vrijdag en 2x zaterdag (9.00-16.30)

INVESTERING

1.695

Post-hbo Strategisch Management

Een strategie bepalen voor de toekomst vraagt om een grondige bestudering van de huidige situatie, verwachte ontwikkelingen en trends van de verschillende markten. Wil je leren hoe je een goede strategische keuze maakt in de huidige, snel veranderende wereld? Tijdens de module post-hbo Strategisch Management leer je de voornaamste theorie en modellen van het vakgebied Strategie en werk je aan een strategievraagstuk in de vorm van een eigen praktijkcase.

Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht kun je naast de complete opleiding Bedrijfskunde, Bedrijfskunde in de Zorg, Technische Bedrijfskunde en Projectmanagement ook de losse module post-hbo Strategisch Management volgen. Je kunt twee keer per jaar starten: in november en mei.

Iedere organisatie, van de grootste multinational tot de kleinste zzp’-er, staat iedere dag weer voor de opgave haar plek op de wereld te bevechten, te beschermen en liefst ook te verbeteren. Zeker in deze tijd van digitale mogelijkheden waarin de ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen, kan de wereld van morgen er heel anders uitzien dan vandaag. We kennen allemaal de voorbeelden van organisaties die dachten dat hun gevestigde positie vanzelfsprekend was. Wie wil er nog een Kodak fotorolletje of een Nokia telefoon?

Na de module post-hbo Strategisch Management:

  • plaats je een organisatie snel in de strategische context
  • bekijk je bestaande strategieën kritisch en vanuit diverse perspectieven
  • pas je strategische modellen en technieken adequaat toe
  • kun je de impact, verandernoodzaak en business case duiden
  • kun je draagvlak creëren voor je strategie en besluitvormers overtuigen

Thema’s die aan bod komen:

  • wat is strategie of strategisch management
  • missie en visie van de organisatie
  • het klassieke strategieproces: houdbaarheid en alternatieven
  • de positie bepalen van de organisatie
  • je onderscheiden als organisatie

Lesdagen

Je hebt per module 4 collegedagen die afwisselend op vrijdag en zaterdag (9.00-ca. 16.30) worden verzorgd.

Blok B 2024-2025:

Start: vrijdag 25 oktober 2024 (kennismaking)

Collegedagen: 8, 16 en 30 november en 14 december 2024

Blok E 2024-2025:

Start: zaterdag 10 mei 2025 (kennismaking)

Collegedagen: 16 en 24 mei, 6 en 21 juni 2025

Locatie

De lessen van de opleiding Strategisch Management vinden plaats op Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht. Door de centrale ligging is Domstad vanuit heel Nederland goed bereikbaar met het OV en met de auto (of natuurlijk met de fiets, als je uit Utrecht of omgeving komt). De locatie heeft een lift en is rolstoeltoegankelijk.

Investering

De losse module post-hbo Strategisch Management kost 1.695. Ben je eenmaal student bij ons en volg je de module als extra module, dan kost deze je slechts 995.

Studiemateriaal

Studieboek (verplicht): €80,- + (optioneel) €40,-.

De opleiding Strategisch Management is vrijgesteld van btw.

IN HET KORT

STARTDAG

Mei 2024

DUUR

2 maanden

LOCATIE

Utrecht (nabij Jaarbeurs en CS)

LESDAGEN

per module 2x vrijdag en 2x zaterdag (9.00-16.30)

INVESTERING

1.695

Projectmanagement PRINCE2 & Agile

Anders kijken, anders denken, anders doen

Het vakgebied Strategie gaat over de plaats die een organisatie in de wereld inneemt: hoe onderscheiden we ons van onze concurrenten, wie zijn onze afnemers, welke behoeftes vervullen we met onze producten en diensten en met welke partners werken we samen? Strategie gaat daarbij over de koers van de organisatie op de lange termijn, waarbij we de ontwikkelingen op de korte termijn ook in de gaten moeten houden. Je hebt immers niets aan een plan voor de lange termijn wanneer een nieuwe concurrent je op korte termijn het leven zuur maakt.

Bedrijfskunde Opleidingen

Deze module is onderdeel van de opleiding Bedrijfskunde, de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg, de opleiding Technische Bedrijfskunde en de opleiding Projectmanagement.

Docent

François van Heurn, docent Strategisch Management bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

François van Heurn

Docent Strategisch Management

l

Inschrijven

Schrijf je hier in voor een opleiding van Bedrijfskunde Opleiding in Utrecht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de inhoud en het startmoment van je opleiding af te stemmen.

Adviesgesprek

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan. Wij maken daarna graag een afspraak met je om de mogelijkheden te bespreken. We vinden het belangrijk dat de opleiding bij je past.

REVIEWS

{

“Zeer waardevolle module. Zeer leuke manier van lesgeven door de docent, complimenten. Door interne en externe analyses komen tot een goede strategische keuze. Je leert echt van stap tot stap denken.”

Jesper van den B.
Strategisch Management
Infra specalist
{

“Ik heb veel geleerd over strategie en modellen en hoe dit toe te passen. Met de praktijkvoorbeelden herkenbaar en toepasbaar in de dagelijkse praktijk.”

Dewi
Strategisch Management
Fysio-manueeltherapeut, managementlid
{

“Strategie is iets ongrijpbaars, maar François heeft goede handvatten gegeven. Heel bruikbaar in de praktijk.”

Tim
Strategisch Management
Kwaliteitsmedewerker/Certification Engineer
{

“Je leert op een andere manier kijken naar een meerjarenbeleidsplan en jaardocumenten van je organisatie. De leerstof gaat echt leven doordat er goede praktijkvoorbeelden in de lessen zijn verwerkt.”

Jeroen
Strategisch Management
Teamcoördinator

Jouw rol als strateeg

Als strategisch denker geef je vorm aan de langetermijnstrategie van een onderneming, zorginstelling of andere organisatie. Vanuit een doordachte missie, visie en strategie zet je de resources die je tot je beschikking hebt optimaal in. Zo benut je maatschappelijke ontwikkelingen en blijf je de concurrentie steeds een stap voor. In de module Post HBO Strategisch Management leer je de modellen en technieken te gebruiken, die voor beleids- en strategievorming nodig zijn. Samen met andere studenten werk je de strategie uit voor een eigen praktijkcase. Onze enthousiaste en ervaren praktijkdocenten staan garant voor een diepgaande en motiverende leerervaring.

Ondernemerschap

Binnen het vakgebied van Strategie zijn vele verschillende ‘scholen’ te onderkennen. Zo is de ene school erg planmatig terwijl een andere meer opportunisme voorstaat. Aanhangers van de ene school gaan graag in debat met een voorstander van een andere school om deze van hun gelijk te overtuigen. Het is waardevol kennis van deze scholen te vergaren en daaruit de meest bruikbare elementen te kiezen. Onze visie op het vak Strategie is die van ondernemerschap: na zorgvuldig onderzoek en analyses gaat het er vooral om iets te dóen met de verkregen inzichten en hiermee je organisatie of organisatie-onderdeel te versterken. Daarvoor is het ook nodig om je inzichten te leren delen en verkopen binnen je organisatie en daarbuiten.

Ervaringen uit de praktijk

Tijdens de opleiding wordt de theorie behandeld aan de hand van een groot aantal praktijkcases die de door de praktijk gevormde docenten inbrengen. Uiteraard staat het de studenten vrij ook actuele thema’s aan te dragen. Daarnaast werken jullie in een kleine groep van medestudenten samen aan een eigen praktijkcase die door jullie is ingebracht en gekozen. Deze case vormt de rode draad in het programma; de uitwerking van de praktijkcase geldt tevens als eindproduct en wordt beoordeeld.

We zijn er trots op dat menig organisatie met de resultaten van die praktijkcase aan de slag is gegaan en daadwerkelijk haar strategie heeft aangepast. Zo hebben verschillende beginnende ondernemers veel baat gehad bij de inzichten die de studenten hen geleverd hebben en hebben gevestigde organisaties op grond van de uitgewerkte cases rigoureuze beslissingen genomen om activiteiten te starten, verder te ontwikkelen of te staken.

Ontwikkelen én verkopen van Strategie

Strategisch Management helpt je langetermijndoelen te formuleren en te bereiken. Je leert hoe je met gebruikmaking van allerlei bedrijfskundige modellen, methoden en technieken een organisatie en de omgeving daarvan in kaart brengt en analyseert. De resultaten daarvan interpreteer je en vertaal je – samen met een team van medestudenten – in strategische opties. Hierbij komen analyse, teamwerk, creativiteit overtuigingskracht bij elkaar. Nadat je de optimale strategie hebt gekozen, bereid je de besluitvorming voor het management voor en presenteert je de resultaten aan de ‘opdrachtgever’. Je leert dus hoe je op een gestructureerde manier tot een strategie komt én hoe je hier draagvlak voor krijgt en je beleid ‘verkoopt’ in heldere taal die iedereen begrijpt.

Het strategisch proces

De module post-hbo Strategisch Management is opgebouwd in een aantal logische stappen: het strategisch proces. Eerst leer je een organisatie op hoofdlijnen in kaart te brengen en de bestaande missie, visie, marktafbakening, waardestrategie en andere bestaande strategische elementen te beschouwen. Vervolgens breng je de omgeving in kaart: welke technologische, sociale, ecologische en andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn er? En hoe verhoudt de organisatie zich tot klanten, concurrenten, leveranciers en andere partijen in de directe omgeving? Daarna leer je de eigen organisatie analyseren: wat zijn de kerncompetenties, wat kenmerkt de organisatiecultuur en hoe zit het met processen, systemen, managementinformatie en andere structuurelementen? Op basis van je bevindingen, bepaal je strategische opties – mogelijke strategieaanpassingen –, die je vervolgens onderbouwt met een businesscase.

Strategie in de praktijk

Tijdens de colleges oefenen we meteen met het geleerde en werk je aan het strategisch plan van een echte organisatie. Samen met je team van studiegenoten kies je een bedrijf of instelling en pas je het geleerde meteen toe op de eigen case. Hierbij word je begeleid en gecoacht door ervaren docenten, die naast hun docentschap in de meeste gevallen zelf ondernemer, adviseur en/of manager zijn. Je kunt dus rekenen op actuele praktijkervaring en volop sparren met docenten en medestudenten. Kortom: je leert de opgedane theorie meteen toepassen in de praktijk.

Post-hbo Strategisch Management

Bij de module post-hbo Strategisch Management kun je eenvoudig je eigen leerproces sturen. Door bijvoorbeeld bij opdrachten eigen cases in te brengen. Of door je eigen strategische vragen te stellen tijdens de colleges