Michael F.

“Een waardevolle module, zeker als er grote veranderingen plaatsvinden binnen het bedrijf. Ik heb veel modellen leren kennen en veel geleerd van de voorbeelden uit de praktijk.”