Home » Actueel » ‘In onze organisatie doen we nooit literatuuronderzoek!’

‘In onze organisatie doen we nooit literatuuronderzoek!’

Binnenkort hebben we weer een collegedag voor de module Strategisch Onderzoek & Implementatie. Deze module kunnen onze studenten Bedrijfskunde en Bedrijfskunde in de Zorg zien als een soort afstudeermodule. Wij noemen het de masterproof: ben je in staat om een strategisch probleem of uitdaging in je organisatie te onderzoeken en tot bruikbare adviezen te komen?

Het is altijd een machtig interessante dag. Studenten presenteren de casus waarmee ze aan de slag willen en met elkaar scherpen we de casussen aan. Het onderzoek moet nog beginnen, maar deze dag op zich is al bijzonder leerzaam.

We reiken de studenten een methodisch denkframe aan waarmee in principe ieder strategisch vraagstuk van een organisatie kan worden aangepakt. Uitgangspunt is dat deze manier van werken past bij de praktijk. Het onderzoek dat moet worden uitgevoerd is toegepast onderzoek.

Het onderzoek wordt op een scrum-achtige wijze aangepakt. Het totale onderzoekstraject is opgedeeld is zeven deelproducten. Na ieder deelproduct vindt er een kort gesprek met de opdrachtgever en eventuele collega’s plaats om met elkaar de resultaten van het deelproduct te evalueren en de volgende stap voor te bereiden. Op deze wijze creëert de student vanaf de start van het onderzoek draagvlak in de organisatie en wordt het leren van de student rondom het probleem of de uitdaging de organisatie ingebracht. We sluiten hier mee aan op de action learning-methodiek die in de hele opleiding terugkomt.

 

In het onderzoek wordt van de studenten verwacht dat zij twee of drie onderzoeksmethodieken toepassen. In ieder geval literatuuronderzoek en een vorm van veldonderzoek, zoals interviews of een enquête.

Met regelmaat worden we geconfronteerd met de uitspraak ‘In onze organisatie doen we nooit literatuuronderzoek’ of ‘Dat komt in de praktijk niet voor’. Helaas zit in deze uitspraken een kern van waarheid. Maar literatuuronderzoek doe je als student niet alleen als kunstje in de opleiding, wij zijn er van overtuigd dat bij serieuze vraagstukken op (hoog)tactisch of strategisch niveau, literatuuronderzoek altijd onderdeel van het onderzoek zou moeten uitmaken. Hiervoor geldt een eenvoudig economisch principe: werk dat anderen al voor ons hebben gedaan, hoeven we zelf niet uit te voeren. Andere professionals, studenten en onderzoekers voeren onderzoek uit en ontsluiten deze kennis via boeken, artikelen en internet. Het is natuurlijk niet slim om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Daarnaast kunnen we in de literatuur oorzaken en oplossingen vinden die wij mogelijk zelf nooit hadden kunnen bedenken.

Literatuuronderzoek levert je al veel inzichten op. De informatie die dan nog ontbreekt, verzamelen we via veldonderzoek. Vaak is dat informatie die specifiek voor onze organisatie geldt.

Naast een collegedag voor Strategisch Onderzoek & Implementatie hebben we in dezelfde week ook weer vier studenten die hun onderzoek hebben afgerond, een mooi adviesrapport hebben geschreven en nu hun bevindingen mogen presenteren. Vaak in aanwezigheid van de opdrachtgever, collega’s, partner en mede-studenten. Zo’n moment zien we als het kroontje op de opleiding.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.