Home » Actueel » Post-HBO Module Strategisch Management (BKOU) van start

Post-HBO Module Strategisch Management (BKOU) van start

Afgelopen vrijdag startten weer twintig studenten met de module Strategisch management; onderdeel van de post-HBO opleiding bedrijfskunde aan de Bedrijfskunde Opleiding Utrecht. Strategisch management houdt zich bezig met het vormgeven aan de langetermijntoekomst van organisaties. Een spannend onderwerp, want de toekomst van een organisatie is per definitie onzeker. Strategie heeft betrekking op een periode die soms jaren in de toekomst ligt. En onze wereld verandert snel!

Kennismaking

Na een kennismaking met elkaar en het vakgebied analyseerden studenten de missie en visie van hun eigen organisaties. Vele daarvan sneuvelden na een kritische analyse op basis van beoordelingscriteria. Verbazingwekkend, hoe een statement in eerste instantie heel professioneel kan ogen, maar bij nadere beschouwing totaal niet aan de eisen voldoen. Eenzelfde kritische blik werd vervolgens ook gevraagd bij het kijken naar de marktpositie, plaats in de keten, bedrijfs-, winst-, verdien- en waardemodel en diverse andere elementen die nodig zijn om je een eerste beeld te vormen van de organisatie waarvoor je een strategie ontwikkelt. Ook de rol in de maatschappij kwam via het onderdeel ethiek, MVO en governance aan de orde.

De studenten pasten vanaf het begin de stof samen toe. Direct nadat theorieën, modellen ed. waren toegelicht oefenden ze met de stof. Zo zetten ze de  opgedane kennis meteen om in kunde. De opgedane kennis en kunde passen ze  vervolgens in de periodes tussen de colleges toe op de hoofdopdracht: het ontwikkelen van een strategie voor een echte organisatie. Een heel praktijkgerichte aanpak dus: na een grondige instructie en het oefenen met aangedragen cases, discussiestof en oefeningen, ontwikkelen studenten een echte strategie voor een echte organisatie die zij zelf kiezen. Ervaren en gedreven docenten die naast docent zelf ook manager en/of organisatieadviseur zijn, begeleiden hen daarbij.

Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart brengen

Tijdens de drie volgende colleges leren de studenten hoe ze maatschappelijke ontwikkelingen in kaart brengen en de impact hiervan op hun organisatie analyseren. Ook leren ze dat te doen voor de directe omgeving: hoe zit het met klanten, concurrenten, leveranciers en andere belanghebbenden? Hoe kun je de opgedane kennis gebruiken om een goede concurrentiepositie te kiezen en behouden? Vervolgens analyseren we de organisatie zelf: welke competenties en cultuur hebben we in huis en hoe kunnen we ons hiermee structureel onderscheiden in de markt. En welke impact heeft dat op processen, systemen en de financiën?

De studenten bundelen vervolgens alle vergaarde informatie in een SWOT en vertalen deze in een strategie, die het management overtuigt. Tijdens een presentatie laten de studenten zien welke strategie zij voorstellen en waarom dit het geval is. Ook tonen ze de benodigde veranderingen, de impact op de organisatie en vereiste investering. Kortom: de overweldigde opdrachtgever hoeft alleen nog maar ‘ja’ te zeggen…

Wil je meer weten over de module strategisch management of één van de andere bedrijfskundige post-HBO modules van BKOU? Neem dan contact met ons op! Telefonisch via 030-369 0468 of via de mail contact@bkou.nl.

Matthijs Vermoolen en Francois Van Heurn, docenten Strategisch Management

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.