Home » Praktische informatie » Erkende post-hbo-opleiding

Erkende post-hbo-opleiding

Bedrijfskunde Opleiding Utrecht biedt een viertal erkende post-hbo-opleidingen: de post-hbo Bedrijfskunde, de post-hbo Bedrijfskunde in de Zorg, de post-hbo Technische Bedrijfskunde en de post-hbo Projectmanagement. Welke plaats neemt een post-hbo-opleiding in in het Nederlandse onderwijssysteem en wie verzorgt de accreditatie?

Het onderwijssysteem in Nederland

In Nederland kennen we de zogenaamde BAMA-structuur, de Bachelor- en Masterstructuur. Dit systeem wordt in heel Europa gehanteerd en maakt het mogelijk om bachelor- en masterdiploma’s in de verschillende landen makkelijk met elkaar te vergelijken.

Hogescholen, zoals Hogeschool Utrecht, hebben voornamelijk hbo- of bacheloropleidingen en daarnaast een aantal bekostigde en onbekostigde (private) masteropleidingen. Universiteiten hebben voornamelijk academische-, universitaire- of masteropleidingen en daarnaast bieden zij ook bachelors aan, meestal als voorloper van een masteropleiding.

Het maakt niet uit waar je een masteropleiding volgt, of bij een hogeschool zoals Hogeschool Utrecht of bij een universiteit als Universiteit Utrecht, alle door de NVAO geaccrediteerde masteropleidingen hebben een zelfde niveau. Wel zien we masteropleidingen die meer zijn gericht op de toepassing van onderzoek, de zogenaamde executive masters, en masteropleidingen meer zijn gericht op het uitvoeren van onderzoek.

De rol van de Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid ziet streng toe op het bekostigd hoger onderwijs in Nederland. Zo moeten de hbo-opleidingen van Hogeschool Utrecht en masteropleidingen van Universiteit Utrecht minimaal eens in de zes jaar laten zien dat ze nog steeds aan alle kwaliteitsvereisten voldoen. Deze accreditaties worden uitgevoerd in opdracht van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht verzorgen wij post-hbo-opleidingen Bedrijfskunde, Bedrijfskunde in de Zorg, Technische Bedrijfskunde en Projectmanagement. Post-hbo-opleidingen zitten tussen hbo- en masteronderwijs in. Je kan het zien als hbo-plus. De Nederlandse overheid bemoeit zich niet met post-hbo-opleidingen. Post-hbo is geen beschermde titel, iedereen kan opleidingen aanbieden en er post-hbo voorzetten. Zelfs als het helemaal geen post-hbo-niveau is. Gelukkig kennen we in Nederland CPION, een organisatie die zorgt voor de erkenning en accreditatie van post-hbo-opleidingen.

Geaccrediteerd door CPION

CPION staat voor Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland. CPION bestaat al meer dan 20 jaar. In principe doen zij hetzelfde als de NVAO, alleen zijn post-hbo-opleidingen dat niet verplicht hier aan mee te werken. Als Bedrijfskunde Opleiding Utrecht doen we dat wel, kwaliteit is voor ons van eminent belang.

Wij hebben onze opleidingen bij CPION aangemeld. Zij hebben de opleiding geaccrediteerd. Hierbij kijken ze o.a. naar de volgende criteria:

  • arbeidsmarktrelevantie
  • kwaliteit van de opleiding
  • kwaliteit van de docenten
  • kwaliteit van de organisatie

Onze post-hbo-opleidingen zijn door CPION geaccrediteerd, door hen geregistreerd en daarom zijn dit zogenaamde registeropleidingen. Na succesvolle afronding van je opleiding word je opgenomen in het Abituriëntenregister. Dit register is – op verzoek – raadpleegbaar door werkgevers.

Business School Nederland

Er is nog een tweede partij die voor ons erg belangrijk is: BSN, Business School Nederland. Dit is een MBA-aanbieder, gevestigd in Buren. Wij hebben hier al jaren een samenwerking mee. De examencommissie van BSN monitort ons programma en vindt het van een dusdanig niveau dat ze een aantal vrijstellingen verlenen aan studenten die na het volgen van de opleiding bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht bij BSN gaan doorstuderen. Daar mag overigens vier jaar tussen zitten. Dat betekent dus dat onze post-hbo-opleidingen op of tegen het masterniveau aan zitten. Dat zegt dus iets over het niveau van onze post-hbo-opleidingen, maar ook over de studielast. We zeggen daarom ‘je doet het er niet even bij’.

Kortom, onze post-hbo-opleidingen zijn geaccrediteerd. Bij de positionering tussen hbo en universiteit of tussen bachelor en master, zitten onze post-hbo-opleidingen meer aan de kant van de masteropleidingen.

l

Inschrijven

Ik wil mij graag inschrijven voor deze opleiding!

Adviesgesprek

Graag zou ik een adviesgesprek willen plannen!