Home » Actueel » Global megatrends 2022 – de toekomst van projectmanagement

Global megatrends 2022 – de toekomst van projectmanagement

Het artikel ‘Global Megatrends 2022’ beschrijft de blijvende impact van de COVID-19-pandemie en de noodzaak van wendbaarheid en innovatie in het aanpakken van wereldwijde uitdagingen. Projectprofessionals spelen een essentiële rol bij het omzetten van ideeën in actie en het navigeren door complexe uitdagingen om vooruitgang te boeken. Het is van belang dat gemeenschappen samenwerken over grenzen heen om urgente problemen aan te pakken en een duurzamere toekomst te creëren.

Mike DePrisco, de Chief Operating Officer van PMI (Project Management Institute), moedigt veranderaars en organisaties wereldwijd aan om impact te leveren en oplossingen te stimuleren. De bijdrage van DePrisco richt zich op het inspireren van veranderaars om actief bij te dragen aan het vormgeven van een betere toekomst.

Wat is de impact van de Covid-pandemie en de noodzaak van wendbaarheid op projectmanagement? Hoe kunnen projectleiders actief bijdragen aan het creëren van een betere wereld? En hoe kunnen projectleiders balans vinden tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid in hun projecten? Mike DePrisco neemt ons mee in zijn gedachten.

Relevantie van Global Megatrends 2022

PMI Global megatrends 2022Het artikel ‘Global Megatrends 2022’ blijft in 2024 relevant door de tijdloze en universele thema’s zoals verandermanagement, samenwerking, duurzaamheid, innovatie en mondiale perspectieven. Ondanks publicatie in 2022, blijven deze besproken uitdagingen actueel. De vaardigheden en inzichten voor het omzetten van ideeën in actie, aanpakken van mondiale problemen en stimuleren van innovatie zijn nog steeds cruciaal voor projectprofessionals en organisaties in een steeds veranderende wereld.

De kernboodschap van Mike DePrisco met betrekking tot de impact van de COVID-19-pandemie is de noodzaak van wendbaarheid en innovatie. Hij benadrukt het belang van het overstijgen van conventionele wijsheid en het omarmen van verandering en innovatie als essentiële elementen om te gedijen in een steeds veranderende wereld.

(Overstijgen van) conventionele wijsheid

Conventionele wijsheid verwijst naar de traditionele opvattingen, overtuigingen en praktijken die lange tijd als normaal of vanzelfsprekend werden beschouwd binnen een bepaalde context of samenleving. Het omvat de heersende ideeën en gebruiken die generaties lang zijn doorgegeven en die vaak diepgeworteld zijn in de cultuur of de manier van denken van mensen. Conventionele wijsheid kan betrekking hebben op diverse gebieden, zoals sociale normen, economische principes en bestuurlijke praktijken.

In de context van organisaties en bedrijven kan conventionele wijsheid bijvoorbeeld verwijzen naar traditionele bedrijfsmodellen, hiërarchische structuren, vastgeroeste denkpatronen of standaard werkwijzen die niet langer effectief zijn in een snel veranderende en complexe omgeving. Het overstijgen van conventionele wijsheid impliceert het loslaten van oude aannames en het openstaan voor nieuwe ideeën, innovatieve benaderingen en creatieve oplossingen om beter in te spelen op de hedendaagse uitdagingen en kansen.

Wendbaarheid en innovatie in projectmanagement

De COVID-19-pandemie heeft wereldwijd de noodzaak van wendbaarheid en innovatie in organisaties benadrukt. De onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen die de pandemie met zich meebracht, hebben aangetoond dat rigide structuren en traditionele werkwijzen niet meer toereikend zijn in een dynamische omgeving. Organisaties die veerkrachtig en flexibel zijn gebleken, konden zich aanpassen aan de nieuwe realiteit en effectief reageren op onvoorziene uitdagingen.

In het post-pandemische tijdperk is het overstijgen van conventionele wijsheid van essentieel belang geworden. Wat voorheen als normaal werd beschouwd, wordt nu heroverwogen en herzien. Leiders worden aangemoedigd om out-of-the-box te denken, nieuwe benaderingen te omarmen en traditionele denkwijzen ter discussie te stellen. Het vermogen om te innoveren en creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen is nu essentieel voor organisaties die willen gedijen in een snel veranderende wereld.

De rol van projectprofessionals als veranderaars

De pandemie heeft projectmanagement als discipline gedwongen om zich aan te passen aan de snel veranderende omgeving. Projectmanagers moesten flexibeler en wendbaarder zijn in het omgaan met onverwachte verstoringen, het herzien van planningen en het aanpassen van projectdoelstellingen om in te spelen op de nieuwe realiteit.

Met de verschuiving naar meer op afstand werkende teams, moest projectmanagement zich aanpassen aan virtuele samenwerkingsmodellen. Het effectief beheren van projecten op afstand, het faciliteren van virtuele vergaderingen en het waarborgen van een goede communicatie tussen teamleden werden cruciale vaardigheden voor projectleiders.

Nieuwe risico’s en innovaties

Daarnaast bracht de pandemie nieuwe risico’s met zich mee die projectleiders moesten identificeren, evalueren en beheren. Het vermogen om snel te reageren op onvoorziene risico’s en het implementeren van passende risicobeheerstrategieën werden essentieel om projecten succesvol te blijven uitvoeren.

De noodzaak om nieuwe manieren van werken te omarmen en creatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht, heeft projectleiders aangemoedigd om innovatiever te zijn. Het stimuleren van een cultuur van innovatie en het verkennen van nieuwe benaderingen werden belangrijke aspecten van effectief projectmanagement tijdens en na de pandemie.

Projectmanagement bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

Samenwerking over grenzen heen

Volgens Mike DePrisco met betrekking tot de rol van projectprofessionals als veranderaars is dat zij een belangrijke positie innemen bij het omzetten van ideeën in actie en het navigeren door complexiteiten voor vooruitgang. Projectprofessionals spelen een cruciale rol bij het implementeren van veranderingen en het realiseren van doelstellingen door projecten effectief te beheren en te leiden.

Ze zijn in staat om abstracte concepten en plannen om te zetten in concrete resultaten door middel van gestructureerd projectmanagement en het overwinnen van complexe uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens het uitvoeren van projecten. DePrisco benadrukt dus het vermogen van projectprofessionals om niet alleen ideeën te genereren, maar deze ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen en obstakels te overwinnen om vooruitgang te boeken.

Complexe uitdagingen en succesvolle projecten

Het vermogen van projectprofessionals om ideeën in actie om te zetten, vormt de kern van hun rol als veranderaars. Zij vertalen visies en plannen naar concrete stappen en resultaten, waardoor abstracte doelen tastbaar worden. Door hun expertise in projectmanagement kunnen zij projecten effectief structureren, resources toewijzen en teams aansturen om de gewenste veranderingen te realiseren.

Daarnaast zijn projectprofessionals bedreven in het navigeren door complexe uitdagingen. In een steeds veranderende en dynamische omgeving worden zij geconfronteerd met diverse uitdagingen, variërend van technische obstakels tot weerstand tegen verandering. Door hun vaardigheden in probleemoplossing, risicobeheer en communicatie zijn zij in staat om deze complexe uitdagingen te overwinnen en projecten succesvol af te ronden.

Het belang van gestructureerd projectmanagement

Het vermogen van projectprofessionals om ideeën om te zetten in concrete resultaten en tastbare veranderingen te realiseren, benadrukt het belang van gestructureerd projectmanagement. Door hun expertise in het structureren van projecten, het toewijzen van resources en het aansturen van teams, spelen projectprofessionals een cruciale rol bij het implementeren van veranderingen en het behalen van doelstellingen. Dit benadrukt het belang van effectief projectmanagement in het realiseren van organisatorische doelen en het stimuleren van groei en innovatie.

Duurzaamheid en samenwerking

Door samen te werken over grenzen heen kunnen organisaties en individuen profiteren van diverse perspectieven, expertise en middelen om complexe problemen aan te pakken die niet beperkt blijven tot specifieke regio’s of landen. Het gezamenlijk aanpakken van urgente kwesties vereist een gecoördineerde inspanning en een holistische benadering om effectieve oplossingen te vinden en positieve veranderingen teweeg te brengen.

Daarnaast is het streven naar een duurzamere toekomst een belangrijk aspect van deze boodschap. Door duurzaamheid te integreren in alle aspecten van besluitvorming en acties, kunnen organisaties en samenlevingen streven naar een evenwicht tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en milieubescherming. Het nastreven van duurzaamheid vereist langetermijndenken, innovatieve benaderingen en samenwerking op mondiaal niveau om een leefbare en veerkrachtige toekomst voor toekomstige generaties te waarborgen.

Actieve deelname voor een betere wereld

De kern van de boodschap van Mike DePrisco met betrekking tot de oproep tot actie en bijdrage aan een betere wereld is dat het essentieel is voor individuen en organisaties om actief deel te nemen aan het streven naar positieve verandering en het creëren van een betere wereld. DePrisco moedigt aan tot proactief handelen en het nemen van verantwoordelijkheid om impact te maken en bij te dragen aan het oplossen van mondiale uitdagingen.

Hij benadrukt het belang van niet alleen het begrijpen van de grote problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, maar ook van het daadwerkelijk in actie komen om oplossingen te vinden en te implementeren. Door actief betrokken te zijn en bij te dragen aan positieve verandering, kunnen individuen en organisaties een belangrijke impact hebben op hun omgeving en de samenleving als geheel.

DePrisco spoort aan tot het nemen van concrete stappen en het omzetten van intenties in acties die daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de wereld om ons heen. Hij benadrukt het belang van samenwerking, innovatie en vastberadenheid om gezamenlijk een verschil te maken en een duurzame en inclusieve toekomst te creëren voor iedereen.

Het streven naar een duurzame en inclusieve toekomst, zoals benadrukt door DePrisco, impliceert dat projectmanagers moeten streven naar projecten die niet alleen economische waarde creëren, maar ook rekening houden met sociale en milieukwesties. Door duurzaamheid en inclusiviteit te integreren in projectmanagement, kunnen projectmanagers bijdragen aan het creëren van een betere wereld voor toekomstige generaties.

Lees hier het oorspronkelijke artikel van PMI: Global megatrends 2022.

 

Post-hbo Projectmanagement

Wil jij als projectprofessional impact maken en meewerken aan een duurzamere wereld én met een bedrijfskundige blik leren kijken naar je project en organisatie, vraag dan vrijblijvend een persoonlijk adviesgesprek aan en ontdek of de opleiding post-hbo Projectmanagement bij je past.

Gert Jan Schop

-Gert Jan Schop, directeur

 

Post-hbo Projectmanagement

Als projectmanager of projectleider ben je verantwoordelijk voor het slagen van een project. Tijdens de post-hbo-opleiding Projectmanagement van Bedrijfskunde Opleiding Utrecht leer je hoe je een succesvol project opzet en leidt in complexe omgevingen. Je duikt in de wereld van strategie en veranderkunde, ontwikkelt je competenties als projectleider op IPMA D-niveau en vergroot je vaardigheden op het gebied van persoonlijk leiderschap. Daarnaast leer je hoe je de methoden PRINCE2® en AgilePM® toepast en haal je je PRINCE2® Foundation examen en je Agile® Foundation examen.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.