Home » Actueel » Het BOB-model

Weloverwogen besluitvorming met het BOB-model

Besluitvorming is een onvermijdelijk onderdeel van het leven, zowel op persoonlijk als professioneel niveau. Of we nu kiezen tussen ontbijtgranen in de ochtend of strategische beslissingen nemen op de werkvloer, we worden voortdurend geconfronteerd met keuzes die invloed hebben op ons leven en onze omgeving. Het BOB-model, Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming, biedt een gestructureerde en effectieve benadering voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Structuur

Het BOB-model fungeert als een kompas tijdens het besluitvormingsproces en is opgebouwd uit drie duidelijke stappen die elkaar opvolgen:

  • Beeldvorming is de eerste fase. Hierbij is het doel om een gedegen begrip te ontwikkelen van de situatie of het probleem dat aangepakt moet worden. Dit houdt in dat je informatie verzamelt, feiten identificeert en de bredere context begrijpt.
  • Oordeelsvorming volgt op de beeldvormingsfase. In deze stap analyseer en evalueer je de verzamelde informatie om meningen en oordelen te vormen. Het vereist kritisch denken en de capaciteit om objectiviteit te behouden.
  • Ten slotte is er de besluitvorming, de derde fase. Hier neem je daadwerkelijk een beslissing op basis van de informatie en oordelen die zijn ontwikkeld tijdens de voorgaande stappen. Deze beslissing kan variëren van eenvoudige, dagelijkse keuzes tot cruciale strategische besluiten.
Model Duivelsdriehoek

Effectiviteit

Het BOB-model heeft verschillende effectieve aspecten die het tot een waardevol hulpmiddel maken bij besluitvorming:

  • Ten eerste biedt het model structuur en overzicht. Het verdeelt het besluitvormingsproces in duidelijke stappen, waardoor complexe problemen behapbaar worden. Hierdoor kunnen beslissers systematisch te werk gaan zonder belangrijke aspecten over het hoofd te zien.
  • Een ander voordeel is dat het BOB-model objectiviteit bevordert. In de beeldvormings- en oordeelsvormingsfase wordt benadrukt dat feiten en verschillende perspectieven moeten worden onderzocht, waardoor subjectiviteit wordt verminderd en betere beslissingen worden genomen.
  • Bovendien helpt het model bij het herkennen van oordeelsfouten en mogelijke denkfouten. Dit bewustzijn stelt beslissers in staat om meer objectieve en weloverwogen oordelen te vormen, wat de kwaliteit van de beslissingen verbetert.
  • Tenslotte biedt het BOB-model flexibiliteit. Hoewel het een gestructureerde aanpak biedt, kan het worden aangepast aan verschillende situaties, variërend van persoonlijke beslissingen tot complexe zakelijke strategieën.

Toepassen

Het BOB-model kan in tal van situaties worden toegepast:

  • In zakelijke omgevingen helpt het bij het nemen van strategische beslissingen, zoals investeringen, marktuitbreidingen en productlanceringen. Het biedt een gestructureerde benadering voor het analyseren van kansen en bedreigingen en het wegen van verschillende opties.
  • Individueel kan het BOB-model worden gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling. Het helpt bij het stellen van doelen, identificeren van sterke punten en zwaktes, en het nemen van beslissingen die overeenkomen met persoonlijke waarden en doelstellingen.
  • In de wereld van beleidsvorming en openbaar bestuur biedt het BOB-model een gestructureerde benadering voor het analyseren van complexe maatschappelijke kwesties en het ontwikkelen van effectief beleid.

Conclusie

Het BOB-model fungeert als een gids voor weloverwogen besluitvorming in een wereld vol keuzes en complexiteit. Door zijn structuur, bevordering van objectiviteit, bewustzijn van oordeelsfouten en flexibiliteit, blijft het model een krachtig hulpmiddel voor diegenen die streven naar betere besluitvorming. Het BOB-model onderstreept het belang van een systematische en doordachte aanpak in onze voortdurend veranderende samenleving. Het biedt houvast in de ogenschijnlijk eindeloze zee van keuzes waarmee we dagelijks worden geconfronteerd.

Het BOB-model sluit goed aan op ons mantra ‘Anders kijken, anders denken en anders doen’. Met enige creativiteit ontdek je de fasen Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Dat vind je in de basis terug in alle modules van de opleiding, maar met name bij Verandermanagement & Organisatiekunde. In deze module staat vertragen centraal om eerst goed te kijken en te denken centraal.

Verandermanagement & Organisatiekunde is een kernmodule van de opleiding Bedrijfskunde, de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg, de opleiding Technische Bedrijfskunde en de post-hbo-opleiding Projectmanagement.

Gert Jan Schop-Gert Jan Schop, docent

 

 

 

Wil je deelnemen of meer weten over de opleiding? Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan en ontdek of de opleiding bij je past en aansluit bij je leerbehoefte.

Verandermanagement & Organisatiekunde

In een wereld die snel verandert en steeds complexer wordt, zien we ook dat organisaties veranderen. Als (verander)manager zet je je vaardigheden en skills in voor een duurzame ontwikkeling van de organisatie. Wil je leren hoe je een verandertraject managet en hoe je draagvlak creëert binnen teams, afdelingen en organisaties? Tijdens de module post-hbo Verandermanagement & Organisatiekunde leer je hoe je effectieve veranderstrategieën inzet en hoe je teams en organisaties daarin succesvol meeneemt.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.