Home » Actueel » Bedrijfskundig zorgmanagement

Bedrijfskundig zorgmanagement

De zorg is volop aan het professionaliseren. Groepen teamleiders, afdelingshoofden en zorgmanagers binnen zorginstellingen krijgen leiderschapstrajecten aangeboden, de individuele professional zien we in toenemende mate deelnemen aan opleidingen bedrijfskundig zorgmanagement en bedrijfskunde in de zorg.

Bedrijfskundig zorgmanagement

In de term bedrijfskundig zorgmanagement zitten twee aandachtsgebieden opgesloten. De professionele uitdaging van leidinggevenden, beleidsadviseurs en adviseurs van de ondersteunende diensten zit in het balans vinden tussen enerzijds de zorginhoud en anderzijds de bedrijfsvoering van de organisatie.

Het merendeel van de mensen die in de gezondheidszorg werken, heeft vooral met hun hart gekozen. Ze willen graag mensen helpen en voor ze zorgen, beter maken en perspectief bieden op herstel. In hun werk staan de mens en de zorginhoud centraal. Veel zorgprofessionals hebben een zekere aversie tegen de administratieve en bedrijfskundige kant van het werk dat ze doen. Het introduceren van marktwerking in de zorg heeft ertoe geleid dat er steeds meer focus is gekomen op bedrijfskundig zorgmanagement of bedrijfskunde in de zorg.

Menskant en bedrijfsvoering

De reguliere zorginstellingen hebben serieuze concurrentie gekregen van private partijen. Vaak zijn het kleinschalige organisaties die én efficiënter kunnen werken én zich richten op bepaalde niches in de markt, maar intussen worden zorginstellingen ook opgeslokt door beursgenoteerde partijen die internationaal opereren. De constellatie van de organisatie maakt eigenlijk niet meer uit, wil je als zorginstelling overleven dan moet je de bedrijfsvoering onder controle hebben. Binnen bedrijfskundig zorgmanagement moet je als leidinggevende oog hebben voor de individuele medewerker en de teams waarbinnen professionals samenwerken, ook wel de menskant van de organisatie genoemd, maar ook voor de bezetting, de benodigde competenties, de processen en uiteraard de financiën, de bedrijfskundige kant van de organisatie.

Goed bedrijfskundig zorgmanagement leidt tot betaalbare zorg met een goede kwaliteit. De professionalisering in de gezondheidszorg moet niet doorslaan in enkel verzakelijking. De mens, patiënt of cliënt, staat centraal en dat moet ook zo blijven.

-Gert Jan Schop, docent

 

Meer leren over de opleiding post-hbo Bedrijfskunde in de Zorg? Neem contact met ons op via contact@bkou.nl. Een van onze adviseurs neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om een adviesgesprek in te plannen. In dat gesprek kijken we of de opleiding bij je past en kun je al je vragen stellen. Je kunt ook rechtstreeks een adviesgesprek aanvragen.

 

Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

Bedrijfskunde Opleiding Utrecht ondersteunt professionals op het gebied van bedrijfskundig zorgmanagement met de gecertificeerde post-hbo-opleiding Bedrijfskunde in de Zorg. De opleiding, die door deelnemers wordt gewaardeerd met een 9+ (gemeten door een onafhankelijk instituut), wordt al ruim tien jaar succesvol verzorgd door experts uit de praktijk. Zorgprofessionals kunnen vijf keer per jaar starten met een flexibel opleidingstraject.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.