Home » Actueel » CEDEO: weer een 9+ van onze studenten

CEDEO: weer een 9+ van onze studenten

Hoe weet je of je een kwalitatief goede opleiding kiest? In Nederland zijn een aantal instanties die streng toezien op de kwaliteit en het niveau van post-hbo-opleidingen. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht is aangesloten bij meerdere onafhankelijke certificerende instanties. Een daarvan is CEDEO.

Eens in de twee jaar voert CEDEO een onafhankelijk studenttevredenheidsonderzoek uit onder onze studenten. In 2023 was het weer zover. En wat bleek? Onze studenten zijn weer dik tevreden en beoordelen ons net als voorgaande jaren met een 9 of hoger. Ook waren er wat verbeterpuntjes. Gelukkig maar, want zo blijft er altijd wat te verbeteren!

Hieronder lees je een greep uit de antwoorden van onze studenten op de vragen van de enquête van CEDEO.

Genoemde pluspunten:

 • de doorgroeimogelijkheden naar een MBA
 • het flexibele, persoonlijke en praktijkgerichte karakter van de opleiding
 • de afwisseling van werkvormen
 • het werkplezier, de kundigheid en de praktische know-how van de docenten
 • de prettige leslocatie
 • de community building met medestudenten
 • de kwaliteit van het lesmateriaal

Genoemde verbeterpunten:

 • de studiebelasting die samenhangt met een geaccrediteerde opleiding duidelijker communiceren
 • soms wat overlap in planning en lesstof van modules
 • meer eenheid in het gebruikte applicatielandschap

We zijn onze studenten dankbaar voor de lovende woorden én voor de opbouwende kritiek, die we graag ter harte nemen. Uiteraard blijven we zoals altijd de afzonderlijke modules na afloop evalueren onder de deelnemers en docenten om de modules steeds weer door te ontwikkelen dan wel te onderwerpen aan een herontwerp of actualiseringsslag. Ook nemen we de opleidingen als geheel regelmatig onder de loep.

Graag nemen we je mee in de actiepunten waar we dit studiejaar (2023-2024) mee aan de slag zijn gegaan.

Actiepunten:

 • We nemen het curriculum als geheel onder de loep en daarmee de samenhang tussen de verschillende modules.
 • We zien toe op een uniforme implementatie van het performance- en effectmetingsplan binnen alle modules.
 • In september 2023 is ons nieuwe leerplatform gelanceerd en inmiddels enthousiast ontvangen door alle gebruikers. Op dit platform is al het digitale lesmateriaal voorhanden, schrijven de studenten zichzelf in en uit voor modules, hebben zij inzicht in hun cijfers en leerroute en kunnen zij via de inleverbibliotheek hun eindproducten inleveren.
 • Later in het studiejaar organiseren we weer een community-dag, waarbij studenten, oud-studenten en docenten samenkomen om ervaringen en kennis te delen en het netwerk verder uit te breiden.
 • We betrekken docenten en studenten actief bij de doorontwikkeling en positionering van de verschillende opleidingen.

Erkende post-hbo-opleiding

Kortom, bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht volg je een erkende registeropleiding waar kwaliteit en studenttevredenheid nauwlettend wordt gemonitord en geborgd. Naast CEDEO werken we nog samen met de volgende instanties om de kwaliteit en het niveau van de opleidingen te waarborgen:

 • CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) heeft onze Bedrijfskunde-opleidingen geaccrediteerd. Je krijgt bij ons een officieel CPION-diploma en mag na afronding van de opleiding de titel RBK achter je naam voeren.
 • NTRO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) heeft ons het NRTO-keurmerk verleend, wat betekent dat we voldoen aan hoge kwaliteitseisen en daar op getoetst worden.

Volg je een opleiding bij ons? Ook buiten het CEDEO-onderzoek en de periodieke module-evaluaties nodigen we je uit om je feedback met ons te delen.

Volg je (nog) geen opleiding bij ons en ben je benieuwd naar de opleiding Bedrijfskunde, de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg, de opleiding Technische Bedrijfskunde en wil je het persoonlijke karakter zelf ervaren? Bezoek een online open avond of vraag geheel vrijblijvend een persoonlijk adviesgesprek aan. In dat gesprek kun je al je vragen stellen en kijken we samen of de opleiding aansluit bij jouw wensen en leerbehoefte. 

Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

Wil je meer focus op strategie, leiderschap en ontwikkeling? Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht koppel je theorie aan de praktijk. Je volgt de modules los of kiest voor een volledig post-hbo-diploma Bedrijfskunde, Bedrijfskunde in de Zorg of Technische Bedrijfskunde. In een jaar heb je vijf startmogelijkheden. Hierdoor bepaal je makkelijk je eigen leerroute en studietempo. Wij garanderen zichtbaar resultaat in jouw functioneren binnen je organisatie en verdere ontwikkeling als professional.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.