Home » Actueel » Het SOAR-model

Het SOAR-model

Het SOAR-model: een positieve benadering voor strategische analyse en toepassing

In een dynamische en competitieve zakelijke omgeving is het van vitaal belang voor organisaties om effectieve strategieën te ontwikkelen en te implementeren. Als bedrijfskundigen hebben we een breed arsenaal aan tools, modellen en concepten die ons hierbij kunnen ondersteunen, van klassiek tot hip en hyperig. In dit artikel kijken we naar een waardevol instrument dat organisaties kan ondersteunen bij het identificeren van hun sterke punten, het benutten van kansen en het stellen van ambitieuze doelen: het SOAR-model.

De SOAR-analyse
Afb: SOAR-analyse op managementmodellensite

Het SOAR-model, ontwikkeld door Jacqueline Stavros, Gina Hinrichs en David Cooperrider, richt zich op het verkennen van de sterkten, ambities, kansen en resultaten van een organisatie. In tegenstelling tot traditionele analysemodellen, die zich vaak richten op zwakke punten en problemen, biedt het SOAR-model een positieve benadering die organisaties in staat stelt om te bouwen op hun sterke punten en kansen te benutten.

Voordelen van het SOAR-model

Een van de belangrijkste voordelen van het SOAR-model is dat het zich richt op sterke punten. In plaats van te focussen op het oplossen van problemen, waar de bekende SWOT-analyse nog al eens van beticht wordt, moedigt het model organisaties aan om te identificeren waar ze al goed in zijn. Door te bouwen op deze sterke punten, kunnen organisaties hun concurrentievoordeel vergroten en waarde toevoegen aan hun producten of diensten.

Een ander positief aspect van het SOAR-model is de nadruk op ambities. Het moedigt organisaties namelijk ook aan om ambitieuze doelen te stellen en zich te richten op toekomstige groei en ontwikkeling. Dit helpt organisaties om zichzelf uit te dagen en vooruitgang te boeken, waardoor ze een duidelijke richting hebben en een gevoel van purpose creëren.

Het SOAR-model stimuleert ook het identificeren en benutten van kansen in de externe omgeving. Door zich bewust te zijn van de veranderende markttrends, technologische ontwikkelingen en andere externe factoren, kunnen organisaties nieuwe kansen ontdekken en strategieën ontwikkelen om deze kansen te benutten. Dit helpt organisaties om zich aan te passen aan de veranderende omgeving en concurrentievoordeel te behalen.

Toepassen van het SOAR-model

Bij het toepassen van het SOAR-model kunnen organisaties verschillende stappen volgen. Ten eerste moeten ze hun sterke punten grondig analyseren en identificeren waar ze een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van anderen. Vervolgens moeten ze de kansen in de markt onderzoeken en bepalen hoe ze deze kunnen benutten. Daarna is het belangrijk om duidelijke ambities en doelstellingen te formuleren die de organisatie wil bereiken. Tot slot moeten meetbare resultaten worden vastgesteld om de voortgang te meten en de strategische acties te evalueren.

Het SOAR-model
Afb: het SOAR-framework op managementmodellensite.nl

Het toepassen van het SOAR-model vereist ook betrokkenheid van alle belanghebbenden binnen de organisatie. Door een participatieve aanpak te hanteren, waarbij verschillende perspectieven en ideeën worden verzameld, kan de organisatie profiteren van diverse inzichten en een breed draagvlak creëren voor de strategie.

Het SOAR-model biedt organisaties een positieve benadering van strategische analyse en planning. Door zich te richten op sterke punten, ambities, kansen en resultaten, stelt het model organisaties in staat om te bouwen op hun bestaande capaciteiten, groeidoelen te stellen, kansen te benutten en meetbare resultaten na te streven. Het toepassen van het SOAR-model vereist betrokkenheid van alle belanghebbenden en een participatieve aanpak. Door het gebruik van het SOAR-model kunnen organisaties hun strategische besluitvorming versterken en effectievere strategieën ontwikkelen die leiden tot duurzaam succes.

De SOAR-analyse komt ook aan bod in de module Strategisch Management, onderdeel van de opleiding Bedrijfskunde, de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg, de opleiding Technische Bedrijfskunde en de opleiding Projectmanagement.

Gert Jan SchopGert Jan Schop, docent

 

 

 

Wil je deelnemen of meer weten over de opleiding? Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan en ontdek of de opleiding bij je past en aansluit bij je leerbehoefte.

Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

Wil je meer focus op strategie, leiderschap en ontwikkeling? Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht koppel je theorie aan de praktijk. Je volgt de modules los of kiest voor een volledig post-hbo-diploma Bedrijfskunde, Bedrijfskunde in de Zorg, Technische Bedrijfskunde of Projectmanagement. In een jaar heb je vijf startmogelijkheden. Hierdoor bepaal je makkelijk je eigen leerroute en studietempo. Wij garanderen zichtbaar resultaat in jouw functioneren binnen je organisatie en verdere ontwikkeling als professional.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.