Home » Actueel » Projectificatie in de samenleving

Projectificatie in de samenleving

:nlangs sloten Bedrijfskunde Opleiding Utrecht en IPMA Nederland een partnerovereenkomst. Het biedt onze studenten mogelijkheden om hun kennis op het gebied van projectmanagement verder te verdiepen, bijvoorbeeld met een artikel met de intrigerende titel ‘Projectification of Society’. Waar gaat projectificatie over en wat betekent dit voor de discipline projectmanagement? Gert Jan Schop, directeur en docent bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht, vatte het artikel voor ons samen:

Opkomende trend van projectificatie

In het artikel bespreekt Prof. Reinhard Wagner de opkomende trend van projectificatie in de samenleving, waarbij projecten steeds meer alle aspecten van ons leven doordringen. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door bevindingen uit de creatieve sector, sociale projecten en een empirische studie in Duitsland.

Verschuiving naar individuele projecten

Er is een verschuiving gaande van projecten die voorheen voornamelijk door het bedrijfsleven werden ingezet en uitgevoerd naar projecten die mensen zelf inzetten om in hun individuele en sociale omgeving dingen voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt tegen de achtergrond van een steeds veranderlijke actieomgeving en een groeiend zelfvertrouwen bij actoren. De trend richt zich op een projectmaatschappij waarin alles te allen tijde, overal en door iedereen als project wordt gerealiseerd.

Behoefte aan meer onderzoek

Verder worden vragen in het artikel gesteld over de voortgang van deze ontwikkeling, de factoren die deze bevorderen of belemmeren en de mogelijke effecten ervan.

Er wordt opgeroepen tot meer onderzoek en kwantitatieve studies om de impact van projectificatie in de samenleving beter te begrijpen en om te bepalen of er voldoende mensen zijn die de rol van netwerker op zich willen nemen.

Wat is projectificatie?

Projectificatie in de samenleving houdt in dat steeds meer activiteiten, taken en doelen worden georganiseerd en uitgevoerd in de vorm van projecten, waarbij projectmanagementprincipes en -methoden worden toegepast. Dit fenomeen verandert de manier waarop mensen hun leven organiseren en hun doelen nastreven, waardoor projecten een centrale rol spelen in de structurering en uitvoering van diverse activiteiten en initiatieven binnen de samenleving.

Voorbeelden van projectificatie

In het artikel worden verschillende concrete voorbeelden van projectificatie in de samenleving genoemd, waaronder:

  • Activiteiten van ‘Fridays for Future’ activisten in Duitsland, zoals evenementen, demonstraties en kampen, die worden gepland en uitgevoerd als projecten.
  • ‘Corporate Social Responsibility (CSR)’ initiatieven van een voetbalclub in de Duitse Bundesliga, die fysieke fitheidscursussen voor kinderen en natuurbehoudsprojecten uitvoeren met een projectbenadering.
  • Ontwikkelingshulp projecten, gemeenschapsontwikkelingsprojecten, stads- of buurtontwikkelingsprojecten, ‘smart city’ projecten en projecten gericht op vluchtelingenhulp en integratie.
  • Projecten die thuis of in de vrije tijd worden ondernomen, zoals de campagne van de Duitse doe-het-zelfketen Hornbach met de slogan “Do your project” die een mentaliteit van zelf doen en vastberadenheid in het creëren aanmoedigt.

Effecten op de discipline projectmanagement

Projectificatie in de samenleving heeft duidelijke implicaties voor de discipline projectmanagement. Aangezien projecten steeds meer de standaard worden voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten in diverse sectoren van de samenleving, wordt de rol en relevantie van projectmanagement verder versterkt. Projectmanagers en projectteams zullen worden geconfronteerd met een grotere verscheidenheid aan projecten, variërend van sociale projecten tot ontwikkelingsprojecten en meer, wat vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en innovatie in projectmanagementpraktijken.

Bovendien kan de groeiende projectificatie leiden tot een grotere vraag naar gekwalificeerde projectmanagers en professionals die bekwaam zijn in het effectief beheren van diverse projecten in een steeds veranderende maatschappelijke context.

Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

Toenemende vraag naar projectleiders

Met de groeiende toename van projecten in verschillende sectoren en aspecten van de samenleving, neemt de vraag naar gekwalificeerde projectleiders toe. Deze professionals zijn nodig om projecten effectief te plannen, coördineren en uitvoeren om de gewenste resultaten te behalen.

Aangezien projecten steeds diverser worden en zich uitstrekken over verschillende domeinen, is er behoefte aan projectleiders met uiteenlopende vaardigheden en expertise om deze projecten succesvol te beheren. Dit kan leiden tot een vraag naar gespecialiseerde projectmanagers in specifieke sectoren of vakgebieden.

Vaardigheden en kennis blijven ontwikkelen

De opkomst van projectificatie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor projectleiders, zoals het omgaan met complexe en interdisciplinaire projecten, het bevorderen van samenwerking binnen diverse teams en het aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Dit vereist dat projectleiders voortdurend hun vaardigheden en kennis blijven ontwikkelen.

Het leven in een op projecten gerichte samenleving brengt zowel voordelen als uitdagingen met zich mee.

Voordelen van projectificatie

Prof. Reinhard Wagner weet vier voordelen te benoemen:

  • Zelfverwezenlijking: projecten bieden mensen de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien, creativiteit te uiten en persoonlijke doelen na te streven.
  • Samenwerking: projecten stimuleren samenwerking en teamwerk, waardoor mensen kunnen leren van elkaars vaardigheden en expertise.
  • Innovatie: projecten moedigen innovatie aan en bieden daarmee een mogelijkheid voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en oplossingen.
  • Maatschappelijke betrokkenheid: projecten gericht op sociale en maatschappelijke kwesties kunnen bijdragen aan positieve verandering en verbetering van de samenleving.

Uitdagingen van projectificatie

De twee belangrijkste uitdagingen die Prof. Reinhard Wagner beschrijft zijn:

  • Overwerk: de constante focus op projecten kan leiden tot overwerk en stress, met mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van individuen.
  • Elitevorming: er bestaat een risico dat een ‘projectklasse’ ontstaat, waarbij bepaalde groepen profiteren van projecten en anderen worden buitengesloten.

Rol van projectmanagementassociaties

Prof. Reinhard Wagner benadrukt, niet geheel toevallig, dat projectmanagementassociaties, zoals IPMA, een belangrijke rol kunnen spelen bij het uitvoeren van studies en het bieden van ondersteuning in de bredere samenleving. Deze organisaties kunnen bijdragen aan het vergroten van het begrip van projectificatie en het ontwikkelen van passende ondersteuning aan professionals en organisaties die zich op dit vlak verder willen bekwamen.

Opleiding post-hbo Projectmanagement

Als partner van IPMA Nederland dragen wij als Bedrijfskunde Opleiding Utrecht hierin graag ons steentje bij door de meest flexibele post-hbo-opleiding Projectmanagement aan te bieden. De opleiding combineert bedrijfskundige expertise met grondige projectmanagementkennis en leidt studenten op tot breed inzetbare projectprofessionals die met een ruime, strategische blik en een gestructureerde aanpak hun projectresultaten behalen. Door de modulaire opbouw en het ruime aanbod van modules heb je als student invloed op inhoud, leerroute en studietempo.

Lees hier het oorspronkelijke artikel uit de IPMA Trend Story Series: Projectification of Society – Prof. Reinhard Wagner.

 

Wil jij als projectprofessional impact maken en met een bedrijfskundige blik leren kijken naar je project en organisatie, vraag dan vrijblijvend een persoonlijk adviesgesprek aan en ontdek of de opleiding post-hbo Projectmanagement bij je past.

Gert Jan Schop

-Gert Jan Schop, directeur

 

Post-hbo Projectmanagement

Als projectmanager of projectleider ben je verantwoordelijk voor het slagen van een project. Tijdens de post-hbo-opleiding Projectmanagement van Bedrijfskunde Opleiding Utrecht leer je hoe je een succesvol project opzet en leidt in complexe omgevingen. Je duikt in de wereld van strategie en veranderkunde, ontwikkelt je competenties als projectleider op IPMA D (of C) niveau en vergroot je vaardigheden op het gebied van persoonlijk leiderschap. Daarnaast leer je hoe je de methoden PRINCE2® en AgilePM® toepast en haal je je PRINCE2® Foundation examen en je Agile® Foundation examen.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.