Home » Actueel » Wat is een Agile Project Manager?

Wat is een Agile Project Manager?

Wat is een Agile Project Manager?

In de dynamische wereld van projectmanagement, waar wendbaarheid en flexibiliteit steeds belangrijker worden, vervaagt de traditionele rol van een projectmanager en neemt de Agile Project Manager steeds meer een prominente plaats in. Wat is eigenlijk een Agile Project Manager? En hoe verhoudt deze zich tot de bekende positie van een Scrum Master? Hieronder zetten we de verschillen en overeenkomsten voor je op een rijtje.

Agile Projectmanagement

Agile projectmanagement is een manier van projectmanagement die iteratief en incrementeel werkt. Dit betekent dat projecten worden opgedeeld in kleinere, behapbare delen, die in korte tijd worden ontwikkeld en opgeleverd. Regelmatige evaluaties en aanpassingen zorgen ervoor dat het project flexibel blijft en kan voldoen aan veranderende klantbehoeften.

Deze manier van samenwerken maakt dat de rol van een Agile Project Manager anders wordt ingevuld dan die van een meer traditionele Project Manager. En dat roept in de praktijk vaak de vraag op of er verschillen zijn tussen Agile Project Manager en Scrum Master.

Officieel kan een Agile Project Manager zich geen Scrum Master noemen, maar de taken en verantwoordelijkheden van een Agile Project Manager en een Scrum Master liggen wel een stuk dichter bij elkaar dan die van een traditionele Project Manager en een Scrum Master.

Post-hbo opleiding Projectmanagement bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

Scrum Master en Agile Project Manager: dienend leiderschap

De Scrum Master en een Agile Project Manager worden beiden vaak “dienend leider” genoemd. Zij zorgen ervoor dat het team een goede werkomgeving heeft en effectief kan samenwerken. Een Scrum Master zit wat dichter op een ontwikkelteam (dagelijks) dan een projectmanager. Dat neemt niet weg dat veel van wat je in de opleiding AgilePM leert toepasbaar is in de rol van Scrum Master en omgekeerd. Hieronder zetten we de verschillende én gedeelde verantwoordelijkheden van beide rollen voor je op een rijtje.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een Agile Project Manager?

De Agile Project Manager heeft als belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Het uitdragen van het AgilePM framework
 • Het inrichten en monitoren van het project
 • Het op hoog niveau bewaken van de voortgang richting projectdoelen
 • Het coördineren van werkzaamheden van meerdere teams binnen 1 project

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een Scrum Master?

Bij een Scrum Master ligt het accent op:

 • Coachen op het toepassen van SCRUM
 • Faciliteren van SCRUM gebeurtenissen
 • Stimuleren van (persoonlijke) groei van team(leden)

Gedeelde verantwoordelijkheden van beide rollen

De Agile Project Manager en de Scrum Master hebben ook een gedeeltelijke verantwoordelijkheid:

 • Het faciliteren van een optimale werkomgeving voor het team
 • Het stimuleren van teamautonomie
 • Het (laten) wegnemen van obstakels die het team zelf niet kan overwinnen
 • Faciliteren van communicatie binnen het team en met stakeholders

In de wereld van projectmanagement zijn opleidingen zoals PRINCE2 en AgilePM essentieel om de vaardigheden en kennis te verwerven die je nodig hebt om effectief te opereren als Agile Project Manager. Daarnaast zijn deze methodieken ook waardevol voor Scrum Masters in hun streven naar verbeterde teamprestaties. Agile PM bevat namelijk handvatten voor een goede inrichting van een ontwikkeltraject. In de praktijk vinden Scrum Masters hiervoor in Scrum soms nog te weinig aanknopingspunten.

Opleiding Projectmanagement: PRINCE2 en AgilePM

De module Projectmanagement – PRINCE2 en Agile, onderdeel van de post-hbo-opleiding Projectmanagement., integreert zowel PRINCE2 als AgilePM om professionals te helpen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt om een succesvolle projectmanager te worden. De wereld van projectmanagement blijft veranderen, en het is cruciaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste methoden en praktijken voor een succesvolle projectuitvoering.

Kitty Clerc, docent AgilePM bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht-Kitty Clerc, docent AgilePM

 

 

 

 

Wil je deelnemen of meer weten over de opleiding? Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan en ontdek of de opleiding bij je past en aansluit bij je leerbehoefte.

 

Post-hbo Projectmanagement

Als projectmanager of projectleider ben je verantwoordelijk voor het slagen van een project. Tijdens de post-hbo-opleiding Projectmanagement van Bedrijfskunde Opleiding Utrecht leer je hoe je een succesvol project opzet en leidt in complexe omgevingen. Je duikt in de wereld van strategie en veranderkunde, ontwikkelt je competenties als projectleider op IPMA D-niveau en vergroot je vaardigheden op het gebied van persoonlijk leiderschap. Daarnaast leer je hoe je de methoden PRINCE2® en AgilePM® toepast en haal je je PRINCE2® Foundation examen en je Agile® Foundation examen.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.