Home » Actueel » Het DISC-model

Grip op interacties met het DISC-model

Het DISC-model, ontwikkeld door psycholoog William Moulton Marston in de vroege 20e eeuw, biedt een waardevol raamwerk om gedragsvoorkeuren te begrijpen. Dit model identificeert vier hoofdstijlen die gedragstendensen karakteriseren en ons helpen beter te begrijpen hoe individuen communiceren, beslissingen nemen en omgaan met anderen.

De vier hoofdstijlen van het DISC-model – Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid – onthullen elk specifieke kenmerken en gedragspatronen. Deze stijlen zijn geen vaststaande categorieën, maar eerder een spectrum waar individuen verschillende gradaties van vertonen.

Het DISC-model
Afb: DISC-model op managementmodellensite

De Dominantie (D) stijl wordt gekenmerkt door directheid, vastberadenheid en een focus op resultaten. Mensen met een sterke D-stijl zijn besluitvaardig, nemen graag het voortouw en hebben een sterke drang naar controle en autonomie.

De Invloed (I) stijl omvat enthousiasme, sociaal gedrag en de wens om relaties te bouwen. Personen met deze stijl zijn vaak expressief, optimistisch en gedijen goed in sociale interacties en teamsamenwerking.

Stabiliteit (S) staat voor betrouwbaarheid, geduld en harmonie. Mensen met een S-stijl zijn consciëntieus, houden van stabiliteit en streven naar een vredige omgeving. Ze zijn empathisch en teamgericht.

Consciëntieusheid (C) benadrukt nauwkeurigheid, analytisch denken en aandacht voor detail. Personen met een sterke C-stijl zijn methodisch, georganiseerd en hechten veel belang aan precisie en logica.

Het DISC-model praktisch toegepast

Het DISC-model biedt praktische toepassingen in diverse settings. Organisaties gebruiken het om teamsamenstelling te verbeteren, leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en communicatiekanalen te optimaliseren. Op individueel niveau biedt het inzicht in persoonlijke sterktes en zwaktes, waardoor effectievere communicatie mogelijk wordt en relaties kunnen worden verbeterd.

Door bewustwording van de gedragsvoorkeuren van onszelf en anderen, kunnen we effectiever communiceren, conflicten verminderen en betere relaties opbouwen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Het DISC-model is niet alleen een instrument voor zelfinzicht, maar een leidraad om de interacties met anderen te verbeteren en de diversiteit in menselijk gedrag te waarderen.

Wil je ontdekken welk profiel jij hebt? Maak de DISC-test op managementmodellensite.nl.

Gert Jan Schop-Gert Jan Schop, docent

 

 

 

 

Wil jij actief aan de slag met jouw leiderschapsvaardigheden of werken aan de performance van je team, dan ben je van harte welkom bij de opleiding Bedrijfskunde, de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg, de opleiding Technische Bedrijfskunde, de opleiding Projectmanagement, de leergang Leiderschap in Verandering of een van onze losse modules. Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan en ontdek of de opleiding bij je past en aansluit bij je leerbehoefte.

https://bedrijfskundeopleidingutrecht.nl/

Wil je meer focus op strategie, leiderschap en ontwikkeling? Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht koppel je theorie aan de praktijk. Je volgt de modules los of kiest voor een volledig post-hbo-diploma Bedrijfskunde, Bedrijfskunde in de Zorg, Technische Bedrijfskunde of Projectmanagement. In een jaar heb je vijf startmogelijkheden. Hierdoor bepaal je makkelijk je eigen leerroute en studietempo. Wij garanderen zichtbaar resultaat in jouw functioneren binnen je organisatie en verdere ontwikkeling als professional.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.