Home » Actueel » Professioneel Projectmanagement

Professioneel Projectmanagement

Waarom zou je als organisatie investeren in professioneel projectmanagement?

Is professioneel projectmanagement noodzakelijk in een organisatie? Kunnen we ook zonder projectmanagement groeien en ontwikkelen? Zeker! Maar het kan wel uitdagender zijn en gepaard gaan met risico’s.

Organisaties kunnen groeien en ontwikkelen door verschillende factoren, zoals unieke producten of diensten, marktkansen, uitstekende klantenservice, enzovoort. Echter, goed projectmanagement vergroot vaak de kans op duurzame groei en succesvolle ontwikkeling. Effectief projectmanagement helpt bij het beheren van complexiteit, het minimaliseren van risico’s en het optimaliseren van resources om doelen te bereiken. Zonder een gestructureerde aanpak kunnen organisaties moeite hebben om hun doelen te realiseren binnen gestelde tijdlijnen en budgetten.

Soms kunnen organisaties tijdelijk succes boeken zonder sterke projectmanagementpraktijken, maar op de lange termijn kan een gebrek hieraan leiden tot problemen zoals budgetoverschrijdingen, vertragingen in projecten, kwaliteitsproblemen en verlies van concurrentievoordeel. Goed projectmanagement kan de algehele efficiëntie van een organisatie verbeteren, met positieve effecten op de bedrijfscultuur, samenwerking en klanttevredenheid.

Projectmanagement PRINCE2 & Agile

Efficiëntie

Een professionele aanpak van projectmanagement biedt organisaties de mogelijkheid om hun operationele efficiëntie te verbeteren. Dit wordt bereikt door middel van gestandaardiseerde methodologieën, tools en processen die worden toegepast om projecten te plannen, uit te voeren en te monitoren. Volgens een onderzoek uitgevoerd door het Project Management Institute (PMI) is een georganiseerde aanpak van projectmanagement gekoppeld aan een hoger slagingspercentage van projecten en een betere naleving van deadlines en budgetten (PMI, 2020).

Concurrentievoordeel

Organisaties die projectmanagement professionaliseren, verwerven vaak een concurrentievoordeel. Het vermogen om projecten op tijd en binnen budget af te ronden, stelt hen in staat om sneller op veranderende marktomstandigheden te reageren en flexibeler te zijn bij het leveren van producten of diensten. Dit draagt bij aan het opbouwen van een sterke reputatie bij klanten en stakeholders, wat de positie van de organisatie op de markt versterkt (Project Management Institute, 2021).

Duurzame groei

Organisaties willen duurzaam groeien. Met duurzaam bedoelen we hier dat een organisatie over een periode van meerdere jaren een positieve en gelijkmatige ontwikkeling in resultaten kunnen laten zien. Het professionaliseren van projectmanagement legt de basis voor duurzame groei van deze organisaties. Door consistente en efficiënte uitvoering van projecten kunnen organisaties nieuwe kansen benutten, innovaties stimuleren en hun marktaandeel vergroten. Een systematische aanpak van projectmanagement zorgt voor een betere risicobeheersing, wat essentieel is voor het behouden van financiële stabiliteit en het minimaliseren van potentiële verliezen (Verzuh, 2015).

Professionals in projectmanagement

Professioneel projectmanagement vereist investeringen in professionals binnen de organisatie. Goed opgeleide professionals bezitten niet alleen technische expertise, maar ook de nodige leiderschapsvaardigheden, strategisch denken en communicatievaardigheden om projecten van begin tot eind te beheren. Ze zijn in staat om de visie van een organisatie te vertalen naar concrete acties, efficiënt middelen toe te wijzen en teams effectief te leiden naar het behalen van gestelde doelen.

Goed opgeleide professionals op het gebied van projectmanagement zijn in staat om flexibel te reageren op veranderende omstandigheden, risico’s te beoordelen en proactief oplossingen te vinden die de voortgang van projecten waarborgen.

Daarnaast versterken zij het vermogen van een organisatie om competitief te blijven in een dynamische markt. Ze dragen bij aan een cultuur van continue verbetering, waarbij projecten efficiënter worden uitgevoerd, wat resulteert in kostenbesparingen, verbeterde kwaliteit en een versterkte positie op de markt.

Bovendien fungeren zij als katalysatoren voor innovatie. Hun vermogen om effectief projecten te managen stimuleert de ontwikkeling van nieuwe ideeën, producten en diensten binnen een organisatie. Ze zijn in staat om complexe projecten aan te pakken, risico’s te minimaliseren en nieuwe kansen te benutten die kunnen leiden tot groei en uitbreiding.

Tien argumenten om te investeren in professioneel projectmanagement

Tien argumenten op een rij waarom investeren in professioneel projectmanagement van belang is.

  1. Een professionele benadering verbetert de operationele efficiëntie door gestandaardiseerde methodologieën en processen te gebruiken, wat resulteert in een hoger slagingspercentage van projecten en betere naleving van deadlines en budgetten.
  2. Organisaties behalen een concurrentievoordeel door projecten op tijd en binnen budget af te ronden, waardoor ze wendbaarder zijn bij het inspelen op marktveranderingen en een sterke reputatie opbouwen.
  3. Het professionaliseren van projectmanagement legt de basis voor duurzame groei door consistente en efficiënte uitvoering van projecten, het benutten van nieuwe kansen en het minimaliseren van potentiële verliezen.
  4. Goed opgeleide professionals in projectmanagement beschikken over technische expertise, leiderschapsvaardigheden en strategisch denken. Ze vertalen organisatievisies naar acties, beheren middelen effectief en leiden teams naar gestelde doelen.
  5. Goed projectmanagement stelt organisaties in staat flexibel te reageren op veranderingen en risico’s te minimaliseren, wat de voortgang van projecten waarborgt.
  6. Een cultuur van continue verbetering wordt gestimuleerd door goed projectmanagement, wat leidt tot efficiëntere uitvoering van projecten, kostenbesparingen en verbeterde kwaliteit.
  7. Een systematische aanpak van projectmanagement zorgt voor betere risicobeheersing, essentieel voor het behoud van financiële stabiliteit.
  8. Efficiënt projectmanagement draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur, samenwerking en uiteindelijk aan een hogere klanttevredenheid.
  9. Goed projectmanagement stimuleert innovatie door het effectief managen van complexe projecten en het benutten van nieuwe kansen.
  10. Organisaties versterken hun positie op de markt door projectmanagement te professionaliseren, waardoor ze hun concurrentiepositie kunnen versterken en groei kunnen realiseren.

Wil jij ontdekken hoe professioneel projectmanagement jou en je organisatie verder helpt? Bekijk de opleiding Projectmanagement en vraag een persoonlijk adviesgesprek aan. Tijdens dit gesprek bespreken we samen de mogelijkheden.

Gert Jan Schop-Gert Jan Schop, docent

 

 

 

-PMI. (2020). Pulse of the Profession 2020. Project Management Institute.
-Project Management Institute. (2021). The Competitive Advantage of Effective Talent Management.
-Verzuh, E. (2015). The Fast Forward MBA in Project Management. John Wiley & Sons.

Opleiding Projectmanagement

Als projectmanager of projectleider ben je verantwoordelijk voor het slagen van een project. Tijdens de post-hbo-opleiding Projectmanagement van Bedrijfskunde Opleiding Utrecht leer je hoe je een succesvol project opzet en leidt in complexe omgevingen. Je duikt in de wereld van strategie en veranderkunde, ontwikkelt je competenties als projectleider op IPMA D-niveau en vergroot je vaardigheden op het gebied van persoonlijk leiderschap. Daarnaast leer je hoe je de methoden PRINCE2® en AgilePM® toepast en haal je je PRINCE2® Foundation examen en je Agile® Foundation examen.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.