Home » Actueel » Hoe samenwerken leidt tot sectoroverstijgend succes

Hoe samenwerken leidt tot sectoroverstijgend succes

Studeren met gelijkgestemden uit verschillende branches, dat levert nieuwe inzichten én soms een bijzondere samenwerking op. Een mooi voorbeeld hiervan vormen Jeroen Gielis (ROC Tilburg) en Andi Krijgsman (Nationale Opera & Ballet). Zij haalden in maart 2023 hun diploma Bedrijfskunde resp. Technische Bedrijfskunde. Graag vertellen zij hoe hun opleiding verliep en wat de aanleiding was voor de samenwerking tussen hun beider organisaties.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste lessen die je meeneemt uit je opleiding?

Jeroen en Andi zijn het snel eens. Ze hebben onmisbare lessen geleerd op het gebied van strategisch denken, leiderschap, financieel inzicht en operationele effectiviteit en nemen al het geleerde mee in hun dagelijks functioneren.

Jeroen: “Daarnaast heb ik een nieuw waardevol netwerk opgebouwd met gelijkgestemden uit verschillende branches. Dit is echt een opleiding waarin praktijk en theorie samenkomen en direct toepasbaar zijn.”

Andi: “Wat ik ook vooral geleerd heb is het denken in processen in plaats van in afdelingen. Het is leuk om geleerd te hebben hoe je mensen op een positieve manier kan inzetten om de bedrijfsdoelen te bereiken.”

Hoe is jullie opleidingstraject verlopen?

Andi: “Voor mij was het absolute hoogtepunt het werken aan de eindopdracht. Hierin kon ik laten zien wat ik in de 1,5 jaar heb geleerd en werd zichtbaar hoe ik gegroeid ben als mens en professional. Vooral de intervisies met mijn medestudenten hebben mij veel gebracht. Het bespreken van de verschillende casussen, bracht mij op interessante denkrichtingen voor mijn eigen probleemstelling. Dieptepunten waren er ook. Het besef dat je door intervisies of gesprekken met de docenten erachter komt dat je totaal op een verkeerd spoor zit, is pittig.”

Jeroen: “Ik had echt ‘eureka’-momenten rondom de vele verschillende modellen en hoe de theorie toe te passen is op mijn eigen praktijksituaties. Ook de intervisiemomenten waarbij je vanuit diverse invalshoeken nieuwe inzichten kreeg op een probleemstelling, hebben me veel gebracht. Minder leuk was het wanneer ik merkte dat de weg die ik was ingeslagen voor mijn literatuuronderzoek(en) uiteindelijk tot een dood spoor leidde en ik ’s avonds laat of ’s nachts tot de conclusie kwam dat ik opnieuw moest beginnen! Daar leer je van, en de volgende keer doe je het anders.”

Jeroen Gielis en Andi Krijgsman tijdens het eindassessment van Bedrijfskunde Opleiding Utrecht
Jeroen Gielis en Andi Krijgsman na hun eindpresentaties van de afstudeermodule Strategisch Onderzoek & Implementatie.

Hoe was het om met medestudenten uit verschillende sectoren in de klas te zitten?

Jeroen: “Ik ben persoonlijk van mening dat dit een zeer sterke formule en combinatie is. Het heeft mij enorm geholpen om eens vanuit een commercieel perspectief naar het onderwijs te kijken. In de kern zijn we niet zo verschillend, bedrijfskundig gezien. Uiteindelijk streven we er allemaal naar om onze ‘klanten’ te bedienen, of dat nu een bezoeker, een cliënt, een patiënt of een student is. Ons doel is om ervoor te zorgen dat zij geholpen worden met het beste product/dienst dat wij te bieden hebben.”

Andi: “De diversiteit aan medestudenten is een van de sterke punten van de opleiding. Het dwingt je om vanuit andere perspectieven te kijken. Het houdt een goede spiegel voor over hoe je dingen doet. Het was heel leuk dat Jeroen vanuit zijn onderwijsachtergrond al snel bij mij in Amsterdam bij de Nationale Opera & Ballet langskwam om te kijken hoe wij het werk organiseren. Binnen mum van tijd zaten we gebogen over ons organogram.”

Hoe ging jullie samenwerking tijdens de opleiding in z’n werk?

Jeroen: “Al op de startdag ontdekten wij een gemeenschappelijke interesse: cultuur en onderwijs. Het ROC Tilburg richt zich op het opleiden van vakbekwame werknemers, terwijl de Nationale Opera & Ballet op zoek is naar nieuwe talenten die zij kunnen vormen en praktisch opleiden. Deze synergie is als een rode draad door onze opleiding gelopen. Het vormde vaak het onderwerp van onze gesprekken, waarbij we nieuwe informatie en ideeën opdeden dankzij de theoretische kennis die we verkregen uit verschillende modules.”

Andi: “Het was een superleuke samenwerking waarbij we elkaar goed konden aanvullen en ook zeer kritisch konden zijn. We merkten dat we in de loop van de opleiding al vaak vooruit werkten op een komende module en dat de intervisie in feite al gestart was voordat we begonnen.”

Er vloeit zelfs een samenwerking tussen jullie organisaties uit voort!

Jeroen: “De Nationale Opera & Ballet heeft dringend behoefte aan nieuwe technici. Onderwijsgroep Tilburg, waar ROC Tilburg en de school voor Kunst, Cultuur en Media deel van uitmaken, beschikt over de middelen en expertise om deze toekomstige technici gezamenlijk goed op te leiden. Wat is er mooier dan samen te werken om dit tekort aan vakmensen aan te pakken?”

Na verschillende gesprekken hebben ROC Tilburg en de Nationale Opera & Ballet besloten om samen de opleiding Podium- en Evenemententechnicus (PET) te ontwikkelen. Er wordt een BBL-traject opgezet (Beroeps Begeleidende Leerweg: leren en werken tegelijk) in combinatie met een BOL-traject (Beroeps Opleidende Leerweg: volledig naar school). Naar verwachting gaat deze opleiding van start in het schooljaar 2024-2025 in Tilburg, in combinatie met een stageplek bij de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

Andi: “Het bijzondere van dit traject is, dat we écht samen met het onderwijs en het werkveld een antwoord proberen te vinden voor de arbeidskrapte in de cultuur- en evenementensector. Het is mooi om te zien dat mede door de opleiding deze kansen zijn ontstaan.”

Wat een koffiemoment tijdens een startdag bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht al niet teweeg kan brengen!

Wil jij ook leren met en ván andere professionals? Welkom bij onze post-hbo opleiding Bedrijfskunde, opleiding Bedrijfskunde in de Zorg, opleiding Technische Bedrijfskunde of opleiding Projectmanagement! Vraag eenvoudig een persoonlijk adviesgesprek aan en ontdek of de opleiding bij je past.

Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

Wil je meer focus op strategie, leiderschap en ontwikkeling? Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht koppel je theorie aan de praktijk. Je volgt de modules los of kiest voor een volledig post-hbo-diploma Bedrijfskunde, Bedrijfskunde in de Zorg, Technische Bedrijfskunde of Projectmanagement. In een jaar heb je vijf startmogelijkheden. Hierdoor bepaal je makkelijk je eigen leerroute en studietempo. Wij garanderen zichtbaar resultaat in jouw functioneren binnen je organisatie en verdere ontwikkeling als professional.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.