Home » Actueel » Van teamleider naar directeur met post-hbo Bedrijfskunde

Van teamleider naar directeur met post-hbo Bedrijfskunde

Aart Voorberg is loopbaanbegeleider/jobhunter bij Standergroep, een re-integratiebedrijf dat actief is in de regio Overijssel, Gelderland-Noord en Flevoland. Aart studeerde in 2022 cum laude af bij de opleiding Bedrijfskunde. Met dit diploma op zak is Aart goed voorbereid op zijn toekomstige functie: hij volgt de huidige directeur, Peter de Jongh, op. In een interview vertellen Aart en Peter over het effect van het afstudeeronderzoek op de professionele ontwikkeling van Aart en op de organisatie als geheel.

Aart, wat is je achtergrond?

Ik heb een sociale opleiding gevolgd (SPH, nu Social Work). Na enig zoeken vond ik een werkplek in de re-integratie. In eerste instantie bij Prakton, waar ik ben begonnen als arbeidstrainer en van trainer/trajectbegeleider doorgegroeid ben naar teamleider. Daarna ben ik bij Standergroep gaan werken, weer meer in een uitvoerende functie. Ik werk nu zo’n 20 jaar in deze branche. Met veel plezier!”

Waarom ging je de opleiding Bedrijfskunde volgen?

“De directeur van Standergroep doet binnenkort een stapje terug en ik neem zijn functie over. Dat is direct ook de reden dat ik de opleiding ben begonnen. Ik was voorheen al wel bij het management betrokken, maar met deze stap in het vooruitzicht was het zaak om mij meer inhoudelijk te gaan verdiepen. Zo ben ik begonnen aan de opleiding Bedrijfskunde. Voor mij een redelijk nieuwe wereld, waar ik mij met veel enthousiasme heb ingestort.”

Welke module heeft je het meest geholpen binnen je organisatie?

Voor financieel management heb ik de exploitatiebegroting  van 2022 opgesteld. Dat heeft mij veel inzicht gegeven in de financiële kant van de organisatie. Voor mij een pittige module, maar een van de modules waar ik het meeste heb geleerd.”

Wat heb je binnen de organisatie bereikt met hulp van de opleiding?

“Er zijn een aantal verbeterslagen gemaakt in het financiële management van de organisatie, met name voor de planning op de lange termijn en het monitoren van de cijfers. De Why van Simon Sinek is sterk inspirerend geweest, en nog steeds. De visie en missie van Standergroep is geëvalueerd en blijkt nog steeds actueel. Het blijft echter van belang om deze op het netvlies te houden en elk jaar weer opnieuw te herijken.”

Eindassessment Aart Voorberg bij post-hbo Bedrijfskunde. Op de foto met directeur Peter de Jongh.

Welke inzichten heb je na de opleiding van Bedrijfskunde Opleiding Utrecht gekregen?

“Naast de genoemde verbeterslagen is mijn helicopterview nog verder ontwikkeld en kan ik meer bedrijfsmatig kijken. Dit kan ik goed gebruiken voor mijn nieuwe functie, maar ook in mijn bedrijfscontacten.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

“Mijn ambitie is vanuit mijn leidinggevende rol binnen Standergroep nieuwe markten aan te boren en de organisatie te laten groeien en uiteraard tegelijk de kwaliteit die wij leveren vast te houden.”

De opleiding Bedrijfskunde is praktijkgericht. De organisatie profiteert mee van de uitkomsten van het onderzoek. We geven het woord aan Peter de Jongh, directeur.

Wat is de toegevoegde waarde geweest van het onderzoek?

“Standergroep is een relatief kleine organisatie waarbij strategie, beleid en operationele zaken toch vooral binnen mijn hoofd plaatsvonden. Door het onderzoek zijn alle aspecten van de organisatie doorgelopen en expliciet gemaakt. Dit bevordert het inzicht in wat er feitelijk gebeurt binnen de organisatie en maakt een goede discussie en afweging mogelijk. Voor mij betekent het onderzoek dat ik geprikkeld ben om beleid en strategie en alles wat vaak niet zo zichtbaar is in een organisatie (met name missie, visie en bedrijfscultuur) beter te delen met de organisatie. Door met het onderzoek bezig te zijn heeft Aart een goed inzicht gekregen in alle facetten van Standergroep en hierdoor is hij voor mij een betere gesprekspartner geworden.

Het onderzoek heeft een nieuwe stimulans gegeven voor ontwikkeling van de organisatie. Voor Aart betekent dit dat hij vanuit zijn nieuwe rol vorm kan geven aan die ontwikkeling en daar ook verantwoordelijkheid voor kan nemen.”

Welke verandering en ontwikkeling hebben jullie gezien in Aart?

“Wat ik zag was een hele goede loopbaanbegeleider en bedrijfscontactfunctionaris/netwerker. Ik heb gezien hoe hij met veel inzet, enthousiasme en motivatie de opleiding heeft doorlopen en daarin heeft laten zien dat hij ‘helicopterview’ heeft ontwikkeld en daarnaar kan handelen. Deze competentie is van groot belang voor zijn toekomstige rol als directeur: afstand kunnen nemen van de materie en daarop sturen. Het onderzoek heeft naar mijn mening een zeer positief effect gehad op de professionele ontwikkeling van Aart.”

Wij bedanken Aart en Peter voor hun tijd en bijdrage en wensen hun veel succes met de overdracht van de directeursfunctie!

Meer leren over de post-hbo opleiding Bedrijfskunde , de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg of de opleiding Technische Bedrijfskunde? Neem contact met ons op via contact@bkou.nl. Een van onze adviseurs neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om een adviesgesprek in te plannen. In dat gesprek kijken we of de opleiding bij je past en kun je al je vragen stellen. Je kunt ook rechtstreeks een adviesgesprek aanvragen.

Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

Wil je meer focus op strategie, leiderschap en ontwikkeling? Bij Bedrijfskunde Opleiding Utrecht koppel je theorie aan de praktijk. Je volgt de modules los of kiest voor een volledig post-hbo-diploma Bedrijfskunde, Bedrijfskunde in de Zorg of Technische Bedrijfskunde. In een jaar heb je vijf startmogelijkheden. Hierdoor bepaal je makkelijk je eigen leerroute en studietempo. Wij garanderen zichtbaar resultaat in jouw functioneren binnen je organisatie en verdere ontwikkeling als professional.

Adviesgesprek aanvragen

Overweeg je deelname aan een van onze opleidingen en wil je meer weten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze programmamanager. Samen verken je de mogelijkheden die de opleiding biedt en kijk je hoe jouw behoeften en de opleiding met elkaar matchen.